Bijgewerkt: 29 november 2022

Nederland heeft 14 nieuwe verkeersborden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-07-2017

Per 1 juli 2017 heeft Nederland 14 nieuwe verkeersborden en is een bromfietskenteken verplicht voor speed-pedelecs. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hieronder een kleine selectie van de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2017. De nieuwe borden zijn vooral bedoeld om meer duidelijkheid te bieden aan weggebruikers. Nu worden vaak in verschillende gemeenten nog diverse borden gebruikt voor identieke situaties, wat tot verwarring kan leiden. Met de nieuwe borden kunnen tram- of busbanen en de combinatie hiervan beter worden aangegeven. Vergelijkbare nieuwe borden zijn er voor rijbanen die alleen toegankelijk zijn voor tractors en vrachtwagens. Ook zijn er nieuwe borden die uitwijkplaatsen aangeven. Op smalle wegen kun je een uitwijkplaats gebruiken om tegenliggers makkelijker te laten passeren. 

Speed-pedelecs. Per 1 juli 2017 moeten alle speed-pedelecs een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatje). Voor speed-pedelecs gelden dan dezelfde regels als voor bromfietsen. Ze mogen buiten de bebouwde kom maximaal 45 km/u en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad maximaal 30 km/u. Is er geen bromfietspad, dan rijden speed-pedelecs op de rijbaan.

Betere benutting bebouwde kom voor nieuwbouwplannen. Niemand wil onnodig ‘bouwen in de wei’. Als er geschikte plekken zijn binnen de bebouwde kom voor hergebruik, of nieuwbouw, dan heeft dat de voorkeur. Als een gemeente, provincie of projectontwikkelaar een plan heeft om te bouwen buiten de stad, dan moet hij in drie stappen aantonen dat daar behoefte aan is. Dat kan met behulp van de vereenvoudigde Ladder voor duurzame verstedelijking. De nieuwe ladder sluit beter aan bij de praktijk, is effectiever en bespaart tijd en geld. Meer informatie over de nieuwe verkeersborden. Meer informatie over de Ladder voor duurzame verstedelijking.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.