Bijgewerkt: 4 december 2021

Nederland heeft bijna 16,8 miljoen inwoners

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-02-2013

Nederlandse bevolking met 48 duizend personen gegroeid in 2012

Op 1 januari 2013 telde Nederland bijna 16,8 miljoen inwoners. Dat zijn er 48 duizend meer dan een jaar eerder. Vanuit het buitenland kwamen er in 2012 per saldo 13 duizend inwoners bij, 17 duizend minder dan in 2011. Er kwamen 156 duizend immigranten naar Nederland en 143 duizend emigranten verlieten het land - meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De immigratie is in 2012 voor het eerst sinds 2006 gedaald. De emigratie steeg voor het derde achtereenvolgende jaar. De bijdrage van de natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) aan de bevolkingsgroei was met 35 duizend sinds 1871 niet zo laag.

migratie Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

In 2012 kwamen er 156 duizend immigranten naar Nederland, 7 duizend minder dan in 2011. Vooral uit Aziëen Afrika kwamen minder asielmigranten. Daarnaast keerden er minder in Nederland geboren emigranten terug naar Nederland


Saldo migratie Midden- en Oost-Europeanen gedaald

In 2012 kwamen er 156 duizend immigranten naar Nederland, 7 duizend minder dan in 2011. Vooral uit Azië en Afrika kwamen minder asielmigranten. Daarnaast keerden er minder in Nederland geboren emigranten terug naar Nederland.

Aan de stijging van de immigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen is in 2012 een eind gekomen. De emigratie van deze groep nam juist verder toe. Per saldo kwamen er 12 duizend Midden- en Oost-Europeanen bij, 6 duizend minder dan in 2011.

Ondanks de terugloop van de totale immigratie nam de immigratie uit Zuid-Europa verder toe, vermoedelijk als gevolg van de economische crisis in deze landen. Per saldo kwamen er in 2012 ruim 4 duizend migranten uit Zuid-Europa naar Nederland.

Het aantal immigranten uit de traditionele herkomstlanden (Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba) is in 2012 verder gedaald. De emigratie van deze groep kwam in 2012 iets hoger uit dan de immigratie.

Per saldo 18 duizend in Nederland geborenen naar het buitenland

In 2012 vertrokken per saldo 10 duizend tweede generatie allochtonen naar het buitenland, 1,5 duizend meer dan in 2011. Daarnaast vertrokken per saldo bijna 8 duizend autochtonen, bijna evenveel als in 2011. Net als in 2011 vertrokken per saldo circa 1,5 duizend autochtone personen naar België of Duitsland, en eveneens 1,5 duizend naar de traditionele emigratielanden . Hoewel het migratiesaldo met de zuidelijke landen van Europa vrijwel nihil is, vertrokken er net als in eerdere jaren naar verhouding veel pensioenmigranten naar deze landen. Ook Frankrijk en Thailand waren in trek bij deze groep.

begraafplaats Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het aantal overledenen steeg juist met 5 duizend naar 141 duizend personen in 2012. Deze hogere sterfte was geconcentreerd in februari en maart en hing samen met de strenge kou in februari en in mindere mate met de aansluitende griepgolf in maart


Minder geboorten, meer sterfgevallen

De natuurlijke aanwas daalde in 2012 van 44 duizend naar 35 duizend personen. Het aantal levendgeborenen daalde met 5 duizend naar 175 duizend, het kleinste aantal sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Het aantal overledenen steeg juist met 5 duizend naar 141 duizend personen.

Deze hogere sterfte was geconcentreerd in februari en maart en hing samen met de strenge kou in februari en in mindere mate met de aansluitende griepgolf in maart. Door deze hogere sterfte stagneerde in 2012 de stijging van de levensverwachting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.