Bijgewerkt: 30 juni 2022

Nederland is 3,5 biljoen euro waard

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
14-12-2009

In 2008 waren de bezittingen in Nederland ongeveer 3,5 biljoen euro (3 500 000 000 000) waard. Dit komt overeen met ruim 210 duizend euro per inwoner. Ten opzichte van 1996 is de waarde meer dan verdubbeld- meld het CBS.

Woningen belangrijkste bezit

Ruim de helft van het bezit bestaat uit woningen. In 1996 was dit nog 40 procent. Tussen 1996 en 2008 is de totale waarde van woningen verdriedubbeld. Dat verklaart ook het grootste deel van de waardestijging van de totale bezittingen in Nederland tussen 1996 en 2008.

Ook bedrijfsgebouwen en wegen, dijken, machines en (bedrijfs)vervoermiddelen maakten in 2008 een aanzienlijk deel (ruim 30 procent) uit van de bezittingen. De overige bezittingen, zoals landbouwgrond en voorraden leggen minder gewicht in de schaal. Zo vertegenwoordigden landbouwgrond en voorraden in 2008 elk 2 procent van de waarde van Nederlandse bezittingen.

KPMG Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het nieuwe KPMG hoofdkantoor in Amstelveen moet bijna 250 miljoen euro opbrengen


Waardestijging vooral prijseffect

De waardestijging van woningen en bedrijfsgebouwen in de periode 1996-2008 is vooral toe te schrijven aan prijsstijgingen. Dat geldt helemaal voor aardgas. De voorraad aan delfstoffen, voornamelijk aardgas, is tussen 1996 en 2008 afgenomen. De stijging van de gasprijs was echter zo groot dat de waarde van de voorraad met meer dan 150 procent is toegenomen.

Ook de waarde van landbouwgrond is tussen 1996 en 2008 bijna verdubbeld, terwijl de oppervlakte juist afnam. De waardevermeerdering bij duurzame consumptiegoederen, zoals kleding, huishoudelijke apparaten en auto’s, is juist vooral toe te schrijven aan een stijging van de hoeveelheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.