Bijgewerkt: 28 juni 2022

Nederland telt 17,1 miljoen inwoners, gevolg van migratie

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
03-02-2017

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden. De groei was vooral het gevolg van migratie. Per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 88 duizend migranten in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) droeg 22 duizend bij aan de bevolkingsgroei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Top-10 groei van bevolkingsgroepen in Nederland met migratieachtergrond in 2016


Op een paar uitzonderingen na zijn bijna alle bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in aantal gestegen. Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerste generatie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie. Daar droegen personen met een Poolse achtergrond met bijna 9 duizend het meest aan bij. De groei van het aantal Polen vlakt wel af, in 2014 was deze nog bijna 15 duizend.

Niet alle herkomstgroepen groeien. Het aantal personen met een Nederlandse achtergrond daalde met 3 duizend iets. Het aantal personen met een Duitse achtergrond daalde eveneens met 3 duizend, ongeveer 1 procent van alle personen met een Duitse achtergrond. Ook het aantal personen met een Indonesische achtergrond daalde. In beide gevallen is een vergrijsde bevolking en de daarbij behorende hoge sterfte de achtergrond van deze daling. Het aantal eerste generatie personen met een Somalische, of Surinaamse achtergrond daalde, terwijl de tweede generatie steeg. Meer dan de helft van de eerste generatie Somaliërs die naar het buitenland vertrekken gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Bij Surinamers wordt de daling van de eerste generatie vooral veroorzaakt door sterfte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.