Bijgewerkt: 25 juli 2024

Nederlandse economie is met 1,1 procent gekrompen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
15-11-2012

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het 3de kwartaal van 2012 met 1,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. In de eerste twee kwartalen van het jaar was er nog sprake van een lichte groei van 0,1 procent.

Vergeleken met het 3de kwartaal van 2011 kromp de economie met 1,6 procent. De consumptie door huishoudens en de investeringen zijn gedaald, de uitvoer groeide nog licht maar minder dan in voorgaande kwartalen. Het derde kwartaal van 2012 kende één werkdag minder dan het derde kwartaal van 2011.

Bruto Amstelveen
(Bron CBS - 2012)

Bruto binnenlands product: volume. Het aantal banen daalde met 17duizend het sterkst in de bouwnijverheid


De uitvoer van goederen en diensten is in het 3de kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het 2de kwartaal groeide de uitvoer nog met 4,4 procent. De uitvoer van Nederlands product kromp met 1,7 procent. De wederuitvoer, waaraan Nederland relatief minder verdient, groeide daarentegen met 3,9 procent.

De investeringen in vaste activa lagen 6,4procent lager dan een jaar eerder. Zowel in woningen en bedrijfsgebouwen, als in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd minder geïnvesteerd. In vergelijking met het 2de kwartaal daalden de investeringen in vervoermiddelen fors. De grootste daling vond plaats bij de investeringen in personenauto’s. Ook de investeringen in machines en installaties krompen.

De consumptie door huishoudens is met 1,8 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de vijf voorafgaande kwartalen was er sprake van krimp. Er werden met name minder duurzame goederen gekocht. Vooral de bestedingen aan personenauto’s waren fors lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam met 0,2 procent licht toe. Dit kwam vooral door een verdere stijging van de zorguitgaven. Aan het openbaar bestuur werd wederom minder geld besteed.

Met uitzondering van de overheid en zorg was de productie in het derde kwartaal in alle bedrijfstakken lager dan een jaar eerder. Bij de bouw was de daling met 8,0 procent het grootst. De bouw krimpt al vanaf 2009, behoudens een opleving in 2011.

In het 3de kwartaal van 2012 daalde het aantal banen, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, met 21 duizend in vergelijking met het 2de kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2011 waren er 75 duizend banen van werknemers minder. Dit is een daling van 0,9 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken waren er minder banen dan een jaar geleden.

Het aantal banen daalde met 17duizend het sterkst in de bouwnijverheid. In de zorg was er nog een kleine stijging van het aantal banen. Deze stijging was echter veel lager dan de voorgaande kwartalen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.