Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Nieuws -> Kerk

Bron: Maarten J. Aalders
11-06-2021

Aan het einde van 1919, na de Eerste Wereldoorlog, het communistische regime van Béla Kun en de Roemeense bezetting, was Hongarije failliet. Het land kon zelfs zijn eigen kinderen niet meer voeden. De roep om hulp leidde tot liefdadigheidsacties, ook in Nederland. Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, waarmee van 1920 – 1930 meer dan 28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken. Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en geanalyseerd. Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel en wordt uitgegeven door uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld, ISBN 978 90 5560 586 6. Wellicht volgt er op 10 september 2021 nog een feestelijke presentatie, waarbij enkele collegae commentaar zullen geven op het boek.

Foto Amstelveen
(Bron M.J. Aalders - 2021)

De omslag van het boek 'Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum' van Maarten J. Aalders


Dr. Maarten J. Aalders uit Amstelveen is freelance historicus en houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was predikant te Woubrugge en Amstelveen. In 1990 promoveerde hij bij dr. C. Augustijn op een studie over de jongere ethische theologie. Daarna publiceerde hij onder meer over de komst van de toga en over 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU. Zijn opus magnum tot nog toe is de biografie van J.G. Geelkerken, die in 2013 verscheen. Men zie zijn bibliografie die op deze site is opgenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Gábor Rusznák - 2019)

Maarten J. Aalders is freelance historicus houdt zich in het bijzonder bezig met de Nederlandse kerkgeschiedenis vanaf 1795


Sinds januari 2016 richt hij zich op de relatie tussen Nederland en Hongarije gedurende het Interbellum. Regelmatig is hij in Budapest. Daar heeft hij onder meer scans gemaakt in het archief van J. Sebestyén (1884-1950), de Hongaarse Kuyper. Inmiddels is er een reeks artikelen verschenen en een bundel artikelen over de kindertreinen. Samen met twee Hongaarse collegae voerde hij de redactie. Hij schreef bijdragen over Henriëtte Kuyper en Jan Clinge Fledderus, en over de kindertreinen naar Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.