Bijgewerkt: 21 maart 2023

Neerslagtekort ontstaan in heel Nederland

Nieuws -> Weer

Bron: Rijksoverheid/KNMI
25-07-2018

Het neerslagtekort is in heel Nederland de afgelopen week (29-2018) weer verder toegenomen. Landelijk gezien is er nog steeds sprake van een dreigend watertekort. Regionaal is er op sommige plekken daadwerkelijk sprake van een watertekort.

Het blijft de komende periode droog en warm. Dit betekent dat Rijkswaterstaat en de waterschappen zich blijven voorbereiden op de fase waarin er sprake is van een landelijk watertekort. Download de droogtemonitor van 25 juli 2018 (pdf 4 pagina’s) voor de actuele stand van zaken.

Droogtemonitor. Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of zelfs vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze partners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten. De verwachting is dat het neerslagtekort in de komende week zal stijgen naar 289 mm. Een dergelijk neerslagtekort ligt hoger dan eind juli in het recordjaar 1976 (zie figuur 1). De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt wekelijks bijeen en volgt de situatie op de voet.

Foto Amstelveen
(Bron KNMI - 2018)

Neerslagtekort in Nederland in 2018


Voor gebieden in Nederland, waar water aangevoerd kan worden, is de aanvoer van water via de grote rivieren Rijn en Maas van groot belang. De wateraanvoer via de Rijn is in de afgelopen week gedaald tot rond 1060 m3/s. Als gevolg van enige neerslag in het Rijnstroomgebied is de verwachting dat de Rijnafvoer de komende dagen licht kan stijgen tot waarden rond 1100 m3/s. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter ligt op dit moment rond 35 m3/s en is daarmee nog voldoende. Voor de langere termijn is de verwachting dat de afvoer van de Maas zal dalen.

Om het waterpeil in het IJsselmeergebied op niveau te houden, adviseert de LCW om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken. Het zoutgehalte in een aantal watersystemen in met name het westen van het land loopt op, om dit te beperken wordt water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal en is de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) ingezet. De watervraag is en blijft de komende periode zeer hoog. Op steeds meer plekken worden extra pompen ingezet om in de watervraag te voorzien. Gezien de weer- en afvoerverwachting zijn meer maatregelen niet uit te sluiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Een helemaal uitgedroogde ekster op zoek naar water in de hitte. Zijn opvallende zwart-witte verenkleed is verdwenen


In de hoge zandgronden in Oost en Zuid Nederland is geen wateraanvoer mogelijk en daar is dan ook sprake van feitelijke watertekorten. De door de waterschappen ingestelde beregeningsverboden zijn essentieel om voldoende water te behouden voor kwetsbare gewassen en natuur. De waterschappen wijzen de gebruikers er nadrukkelijk op de beregeningsverboden na te leven. De waterkwaliteit is in de afgelopen week afgenomen, wat is te zien in het toegenomen aantal meldingen blauwalg, botulisme en vissterfte. De boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte worden onverminderd door de waterschappen geïnspecteerd en besproeid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.