Bijgewerkt: 10 mei 2021

Netto resultaat Schiphol lager

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
21-08-2008

Schiphol Group: Netto resultaat (excl. waardeveranderingen vastgoed en eenmalige belastingbate in 2007) over eerste halfjaar 2008 8,3% lager dan jaar ervoor.

Bezorgdheid over concurrentiepositie Schiphol • Het netto resultaat van Schiphol Group, inclusief waardeveranderingen vastgoed, over het eerste halfjaar van 2008 is ten opzichte van dezelfde periode in 2007 met 32,9% gedaald, van

 • EUR 142,8 miljoen tot EUR 95,8 miljoen.

 • Exclusief waardeveranderingen vastgoed ad EUR 9,9 miljoen in 2008 (EUR 45,3 miljoen in 2007) is het netto resultaat met 18,9% gedaald van EUR 109,1 miljoen tot EUR 88,4 miljoen.

 • Het netto resultaat, exclusief waardeveranderingen vastgoed en exclusief een eenmalige belasting-bate ad EUR 12,7 miljoen in 2007, is met 8,3% gedaald, van EUR 96,4 miljoen naar EUR 88,4 miljoen.

 • De netto omzet van Schiphol Group is over het eerste halfjaar van 2008 gestegen met 1,7%, van EUR 540,2 miljoen naar EUR 549,5 miljoen.

 • Het exploitatieresultaat is afgenomen met 23,5%, van EUR 179,3 miljoen tot EUR 137,2 miljoen.

 • De EBITDA is afgenomen met 16,3%, van EUR 265,2 miljoen tot EUR 221,9 miljoen.

 • De winst per aandeel is gedaald met 32,9%, van EUR 834 naar EUR 559.


Samenvatting belangrijkste business resultaten • Het aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport is gestegen met 2,1% tot 24,1 miljoen passagiers, waarvan 22,8 miljoen passagiers via Amsterdam Airport Schiphol (+2,0%).

 • Vooral als gevolg van de generieke verlaging van de havengeldtarieven voor Amsterdam Airport Schiphol van gemiddeld 8,7% per 1 november 2007 was er in het eerste halfjaar van 2008 sprake van een daling van de opbrengsten uit havengelden met 2,6%.

 • De kosten voor door de overheid opgelegde beveiligingsmaatregelen op Amsterdam Airport Schiphol zijn gestegen met EUR 4,5 miljoen (+4,5%) tot EUR 105,5 miljoen. De inkomsten uit de Security Service Charge bleven hier in de eerste helft van 2008 EUR 5,0 miljoen bij achter.

 • De Business Area Consumers, inmiddels goed voor bijna 50% van het exploitatieresultaat, zag haar exploitatieresultaat stijgen met EUR 2,1 miljoen, met name door de hogere opbrengsten in de See Buy Fly-winkels en goed bezochte, nieuwe horeca outlets.

 • -Er was sprake van een veel minder sterke stijging van de waarde van het vastgoed van de Business Area Real Estate: EUR 9,9 miljoen tegen EUR 45,3 miljoen in 2007. Dit komt vooral doordat in het eerste halfjaar van 2008 geen opleveringen en verkopen van vastgoed hebben plaatsgevonden.

 • De buitenlandse activiteiten van de Business Area Alliances & Participations hebben in de vorm van rentebaten en dividenden EUR 9,3 miljoen bijgedragen aan het resultaat voor belastingen van Schiphol Group (1e halfjaar 2007: EUR 11,2 miljoen).


Reactie president-directeur Gerlach Cerfontaine

"Het eerste halfjaar van 2008 is qua netto-resultaat en ontwikkeling van het passagiersvolume positief verlopen. Zoals wij al eerder dit jaar hebben aangegeven zal mede als gevolg van de invoering van de vliegbelasting op 1 juli 2008 het aantal passagiers via Amsterdam Airport Schiphol over heel 2008 niet of nauwelijks stijgen.

Deze belastingmaatregel dreigt - in combinatie met de stijgende securitykosten - de concurrentiepositie van Schiphol nadelig te beïnvloeden. Daarnaast houden we er ernstig rekening mee dat er als gevolg van de hoge kerosineprijzen en de wereldwijde verslechtering van het economische klimaat in 2009 opnieuw geen groei van het aantal passagiers zal zijn."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.