Bijgewerkt: 23 juni 2024

Nettoresultaat Schiphol neemt af met 76,6 procent

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
27-08-2009

Het nettoresultaat van Schiphol Group is over het eerste halfjaar van 2009 gedaald met 76,6%, van EUR 95,8 miljoen tot EUR 22,4 miljoen. Oorzaken: Afgenomen verkeer en vervoer, reorganisatievoorziening, daling waarde vastgoed, bijzondere waardevermindering contract gerelateerde activa en toegenomen financiële lasten

Schipholtoren Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een startende vliegtuig op Schiphol


Belangrijkste oorzaken zijn:

- het afgenomen verkeer en vervoer. In het 1e halfjaar van 2009 werden 11,0% minder passagiers, 26,5% minder vracht en 9,2% minder vliegtuigbewegingen verwerkt;

- het opnemen van een voorziening ad EUR 33,5 miljoen voor de organisatieaanpassing waartoe begin 2009 is besloten. Deze moet eind 2010 leiden tot een reductie van het personeelsbestand op de locatie Schiphol van ca. 25%;

- een daling van de waarde van het vastgoed van EUR 26,1 miljoen (3,6% van de waarde van de hieraan gerelateerde vastgoedobjecten). In het 1e halfjaar van 2008 was er nog sprake van een waardestijging van EUR 9,9 miljoen;

- een bijzondere waardevermindering op contract gerelateerde activa van EUR 6,3 miljoen in verband met lagere verkoopprognoses drank en tabak;

- een stijging van het negatieve saldo van de financiële baten en lasten met EUR 31,0 miljoen door een toename van de rentedragende schulden in de tweede helft van 2008, mede als gevolg van de uitkering van een superdividend en de kruisparticipatie van 8% in Aéroports de Paris (ADP).

-Exclusief de reorganisatievoorziening en de waardedaling van het vastgoed nam het netto resultaat met 24,6% af, van EUR 88,4 miljoen tot EUR 66,7 miljoen.

- De netto omzet van Schiphol Group over het eerste halfjaar van 2009 van EUR 553,5 miljoen was nagenoeg gelijk aan de netto omzet over de vergelijkbare periode in 2008 van EUR 549,5 miljoen.

    * Het exploitatieresultaat nam af met 54,2%, van EUR 137,2 miljoen tot EUR 62,9 miljoen.

    * De EBITDA nam af met 30,8%, van EUR 221,9 miljoen tot EUR 153,6 miljoen.

    * De winst per aandeel is gedaald met 78,5%, van EUR 559 naar EUR 120.Samenvatting belangrijkste business resultaten

    * Het exploitatieresultaat van de Business Area Aviation nam met 33,5% af tot EUR 12,9 miljoen. De bedrijflasten stegen sterker dan de netto-omzet, mede als gevolg van de eerdergenoemde reorganisatievoorziening die met name ten laste van de Business Area Aviation komt;

    * De Business Area Consumers zag haar exploitatieresultaat dalen met 42,4% tot EUR 38,8 miljoen door minder inkomsten uit winkelverkopen, concessies en parkeren en voornoemde bijzondere waardevermindering op contract gerelateerde activa;

    * Ondanks hogere verhuuropbrengsten nam het exploitatieresultaat van de Business Area Real Estate met 78,2% af tot EUR 9,7 miljoen door de hierboven genoemde daling van de waarde van de vastgoedportefeuille;

    * De buitenlandse activiteiten van de Business Area Alliances & Participations droegen in de vorm van resultaat deelneming, rentebaten en dividenden EUR 12,1 miljoen bij aan het resultaat voor belastingen (1e halfjaar 2008: EUR 9,7 miljoen).\

Reactie president-directeur Jos Nijhuis:

"Het eerste halfjaar van 2009 is zwaar getroffen door de economische crisis. Dit resulteerde in een ongekende daling van ons passagiers - en vrachtvervoervolume. Om de mainportfunctie van Schiphol voor de toekomst veilig te stellen hebben we begin dit jaar de strategie aangescherpt.

De strategie richt zich op de invulling van de cruciale maatschappelijke functie van Schiphol met een competitieve, innovatieve en financieel gezonde bedrijfsvoering. Het handhaven van de huidige AirportCity-formule is hiervoor van essentieel belang.

In lijn met de herijkte strategie zijn de afgelopen maanden sectorbrede marketingacties gestart, vindt een ingrijpende reorganisatie plaats en zijn verdere kostenbeheersende maatregelen genomen. Deze activiteiten zijn een eerste aanzet om ons optimaal te positioneren als 'Europe's preferred airport'. Kortom, Schiphol wil haar rol als een belangrijke economische motor van Nederland blijven waarmaken."

Nederland neemt de onderneming via Schiphol USA Inc. deel in JFKIAT dat Terminal 4 op John F. Kennedy Airport bij New York exploiteert, heeft het een belang in Brisbane Airport Corporation, exploitant van de luchthaven van Brisbane in Australië en een belang in Aéroports de Paris, exploitant van de luchthavens van Parijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.