Bijgewerkt: 1 februari 2023

Nibud waarschuwt alimentatiebetalers en - ontvangers

Nieuws -> Informatief

Bron: NIBUD
12-02-2015

Voor gescheiden ouders die alimentatie betalen, of ontvangen kan er in 2015 veel veranderen. De grootste verandering is, dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen (LOK) is afgeschaft - meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting, maar wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders juist verhoogd. Deze optelsom kan er toe leiden, dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder zal ontvangen.

Het Nibud adviseert gescheiden ouders om samen in overleg te gaan en opnieuw afspraken en een nieuwe begroting te maken. Een hulpmiddel hierbij is de Nibud-uitgave Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap. Hierin worden alle veranderingen uitgelegd en worden ouders geholpen bij het maken van een nieuwe berekeningen.

Mogelijke verandering alimentatie door vervallen aftrekpost. Tot eind 2014 konden ouders met kinderen jonger dan 21 jaar in specifieke gevallen aanspraak maken op de aftrekpost 'Aftrek Levensonderhoud Kinderen'. Hierdoor hoefden ouders minder belasting te betalen en werd daar bij het vaststellen van de alimentatie rekening mee gehouden. Nu is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op deze regeling. De betaler kan vanwege dit financiële nadeel een herberekening (laten) maken om minder alimentatie te gaan betalen. Mocht een daling van het alimentatiebedrag mogelijk zijn, dan wijst het Nibud er wel nadrukkelijk op, dat er ook gekeken moet worden naar de situatie van de verzorgende ouder. Die zou er dan namelijk flink op in kunnen leveren.

Als het inkomen van de alimentatiebetaler echter na de vaststelling van het alimentatiebedrag gestegen is, dan blijft het alimentatiebedrag mogelijk gelijk. Het Nibud adviseert gescheiden ouders daarom kritisch te kijken naar de noodzaak van een officiële herberekening. Het instituut geeft aan dat de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap, ouders ook kan helpen bij het (her)berekenen van de alimentatie. 

Alimentatieontvanger benadeeld. Voor alleenstaande ouders wordt het bedrag aan kindgebonden budget verhoogd met maximaal € 3.050 per jaar. Dit is een compensatie voor het feit dat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting is verdwenen. Dit betekent wel, dat het verhoogde bedrag afgetrokken wordt van de alimentatie die ouders ontvangen. Dit kan een nadelig effect hebben op de hoogte van het alimentatiebedrag, dat ontvangen wordt. Daarnaast kan de vervallen Aftrekpost Levensonderhoud Kinderen als gevolg hebben, dat ouders minder alimentatie ontvangen. Het Nibud raadt ouders aan met hun ex-partners in gesprek te gaan en een nieuwe begroting te maken. Ook kunnen ouders dan een nieuwe draagkrachtvergelijking maken, om de verzorging van de kinderen naar draagkracht te verdelen.

Rekenvoorbeeld

Bram betaalt 450 euro per maand aan alimentatie voor zijn 2 kinderen aan zijn ex-partner Anna. Bram heeft een modaal inkomen. Door de vervallen aftrekpost Levensonderhoud Kinderen loopt hij een fiscaal voordeel van 75 euro per maand mis. Omdat zijn inkomen de laatste jaren nauwelijks is gestegen, vraagt hij een herberekening aan.

Anna's inkomen ligt iets onder het minimumloon. Zij ontvangt als verzorgende ouder de alleenstaande-ouderkop. Bij de herberekening wordt daar rekening mee gehouden.

De behoefte aan alimentatie daalt hierdoor van 575 euro per maand naar 325 euro per maand. Na een draagkrachtvergelijking en bij een standaard zorgverdeling wordt de kinderalimentatie gehalveerd van 450 naar 225 euro. Bram gaat er ondanks de vervallen aftrekpost Levensonderhoud Kinderen na de herberekening door de alimentatieverlaging op vooruit vergeleken met 2014. Anna ontvangt minder alimentatie en levert in.

Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap uitkomst bij gesprek over financiën. Het Nibud heeft op basis van de veranderingen in 2015 het boekje Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap. De Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap is nu te koop in de Nibud-webwinkel voor € 15,95 (incl. BTW). Bekijk hier een preview van het boekjeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.