Bijgewerkt: 25 juni 2022

Niet iedereen is blij met de jeu de boulesbaan in Thuishaven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-09-2018

Tijdens de Raadscommissie vergadering voor Burgers Samenleving was een inspreker in het kader van spreekrecht burgers; de heer Geert Weeda die zijn ongenoegen uitte over de gang van zaken in verband met de bouw en de financiering van een jeu de boulesbaan in Thuishaven in de wijk Waardhuizen dat op 26 juli 2018 werd onthuld door Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Welzijn.

'Geachte voorzitter en commissieleden

Het beste idee van Amstelveen zou het worden in het kader van Mensen maken Amstelveen; een initiatief van de voormalige burgemeester die na 3 jaar alweer vertrokken was, dat door het huidige college van B en W is beëindigd.
Een jeu de boulesbaan (jb-baan) aan de Thuishaven; goed voor de sociale contacten. 'Dit soort verbindende initiatieven juicht de gemeente toe' - aldus wethouder Van Ballegooijen bij de opening. Het was begroot op 3-5000 euro. Nu even de feiten: Bij navraag bij de gemeente bleken de kosten voor het grondwerk en aanleg van de jb-baan en de beplanting respectievelijk 7000 en 2000 euro te bedragen. Wij hebben als bewoners goed kunnen aanschouwen hoeveel werkzaamheden door heel veel mensen hier zijn uitgevoerd: het ontmantelen van de begroeing, verwijderen van de ondergrond voor ongeveer een halve meter, aanleggen van drainage, betegeling cq. bestrating en het planten van een enorme hoeveelheid plantjes en struikjes waarvan een groot aantal de zomer niet hebben overleefd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De jeu de boulesbaan in Thuishaven in juli 2018


En dan hebben we het nog niet over de loonkosten van de gemeenteambtenaren die hierbij waren betrokken. Voor 7000 euro kan ik het terras in mijn achtertuin nog niet laten her-bestraten wat nodig was omdat de gemeente het woonerf voor mijn huis met 20 cm had verhoogd i.v.m. de renovatie Schoener 2. Kortom, de opgevoerde kosten zijn volstrekt ongeloofwaardig. Een deel van de kosten blijkt ook niet opgenomen, omdat dit in het kader van het renovatieproject Schoener 2 is meegenomen en hiervan dus geen specificatie beschikbaar is?! Echter, deze jb-baan was helemaal niet opgenomen in dit renovatieproject, het is opgenomen terwijl de renovatie al lang bezig was en begroting en aanbesteding al waren afgerond. Een conservatieve schatting van de kosten van dit project zou mijns inziens tenminste 15-20 duizend euro bedragen. Dit alles heeft meer weg van creatief boekhouden door ambtenaren, dan een reële prijsopgave.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Frank van der Neut senior-adviseur Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen, Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn in gesprek met Lex Bomgaars oud-voorzitter van het Wijkplatform Waardhuizen/ Middenhoven tijdens de opening van de jeu de boulesbaan in Thuishaven op 26 juli 2018


De vraag is: was dit de bedoeling en is dit goed besteed gemeenschapsgeld? Het antwoord is heel simpel; nee! Deze jb-baan wordt niet of nauwelijks gebruikt, ook niet door de initiatiefnemers, bewoners en omwonenden, terwijl het toch mooi weer was de afgelopen maanden. Een groot gedeelte van het jaar; herfst en winter zal er al helemaal geen gebruik worden gemaakt van deze jb-baan, die meer iets weg heeft van een uitstrooiveldje, en t.z.t. zal worden ingenomen door hondenbezitters.

Er zou draagvlak bestaan en alle omwonenden zouden worden geïnformeerd. Ik heb toevallig hierover gehoord van wethouder Bot die hier op werkbezoek was. Vervolgens heb ik als direct omwonende meerdere malen verzocht om informatie bij de betrokken ambtenaar van Wijkbeheer. Pas op de dag voordat de schop de grond in ging werd ik middels een schrijven van de initiatiefnemer(s) geïnformeerd. Dit laatste op verzoek van de heer Van der Neut van Wijkbeheer.

De initiatiefnemers van dit 'buurtinitiatief' woonachtig op de Thuishaven 8 en 10 hebben in het verleden (maar ook in het heden) blijk gegeven van uitermate asociaal gedrag en zijn hierin de enigen uit deze buurt die in zeer negatieve zin uitblinken en daarvan is de gemeente al heel lang op de hoogte. Deze mensen zijn dus helemaal geen goed voorbeeld van burgers die iets doen voor hun buurt; integendeel. Deze jb-baan zal dan ook geen enkele bijdrage leveren aan betere sociale contacten in de buurt. Dit is geen 'buurtinitiatief', maar betreft puur eigen belang cq. een prestigeproject op kosten van de gemeente. Deze twee initiatiefnemers zijn beloond met een jb-baan, zodat ze zich vanaf nu 'Chef jb-baan' mogen noemen. De verantwoordelijk ambtenaar en wethouder die betrokken waren bij de realisatie van dit initiatief hebben niet goed opgelet en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. De voorwaarde was dat de initiatiefnemers onderhoud zouden plegen aan deze jb-baan; één van hen onderhoudt zijn eigen tuin niet eens, daar heeft hij een 'mannetje' voor. En dat moet dan zorgen voor onderhoud van deze jb-baan?!

Dit alles is kapitaalvernietiging en weggegooid geld op kosten van de belastingbetaler en niet onbelangrijk, het groen en een voetbalveldje zijn verdwenen. Dit is niet het beste idee van Amstelveen, maar het slechts denkbare. De Voedselbank zou blij zijn met dit soort bedragen aan subsidie. Het is onacceptabel dat ik als burger (en belanghebbende) niet wordt geïnformeerd en dat er zo met gemeenschapsgelden wordt omgegaan!'

Geert Weeda


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.