Bijgewerkt: 2 maart 2024

Niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
21-02-2023

Wie te weinig AOW-premie betaalt, wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel 'Afschaffen Schuldig Nalatig' (pdf 19 pagina’s) dat minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat mensen disproportioneel geraakt worden als ze in het verleden niet volledig aan de premieplicht hebben voldaan. Daarnaast vereenvoudigt het de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst. 

Iedereen die in Nederland woont bouwt AOW op, met of zonder inkomen. Inwoners die ook een inkomen hebben betalen premie voor die AOW. Als iemand zijn of haar premie niet betaalt krijgt diegene een navordering met daar bovenop een boete. Daarnaast worden mensen die op hun pensioendatum te weinig premie hebben betaald levenslang voor 2% of meer gekort op hun AOW. Deze extra sanctie wordt met dit wetsvoorstel geschrapt.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman - 2022)

Carola Schouten (ChristenUnie) minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Minister Carola Schouten: 'Het gaat voor een belangrijk deel om mensen waarbij veel andere problemen spelen, zoals gezondheidsproblemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen of relatieproblemen. Een relatief kleine premieschuld kan dan leiden tot levenslang een lagere AOW-uitkering. Premies moeten betaald worden, en er zijn en blijven gevolgen als je ze niet betaalt. Maar ik wil ook kijken naar de menselijke maat. Deze extra sanctie pakt te vaak onrechtvaardig uit en is ook nog eens erg ingewikkeld om uit te voeren.'

Er zijn ongeveer 15.000 ouderen die nu worden gekort omdat zij ooit te weinig premie hebben betaald. Zonder deze wijziging komen daar in de toekomst nog meer ouderen bij. Voor beide groepen wordt deze sanctie geschrapt. De maatregel kost 7,1 miljoen euro extra aan AOW-uitgaven. Tegelijkertijd wordt er 1,4 miljoen minder uitgegeven aan de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (de AIO), waarmee gekorte AOW’ers worden aangevuld tot het bestaansminimum.

AOW? De Algemene Ouderdomswet regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. De Belastingdienst int de premies volksverzekeringen tegelijk met de inkomstenbelasting bij de verzekerden jonger dan de AOW-leeftijd (2022: 66 jaar en 7 maanden). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit aan de verzekerden vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd. De AOW-premieplicht eindigt op de eerste dag van de betreffende maand. Er zijn ongeveer 3 miljoen uitkeringsgerechtigden: 2 miljoen met en 1 miljoen zonder gezamenlijke huishouding met iemand anders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.