Bijgewerkt: 7 februari 2023

Nieuw WMO loket bij gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Ministerie van VWS
14-09-2006

Op 1 januari 2007 start de gemeente Amstelveen met een loket voor vragen over Wonen, Welzijn en Zorg in Amstelveen. Dit loket is onderdeel van het pakket maatregelen in het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het draagvlak voor het Wmo-loket zoals het college dat voorstelt is groot. De afgelopen periode is er intensief contact geweest met o.a. de seniorenraad, de cliëntenraad van sociale zaken, de cliëntenraden van de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en de participatiegroep gehandicapten. De gemeenteraad neemt op 4 oktober 2006 een definitief besluit .

Wat is WMO?

Op 1 januari 2007 komt er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.  • De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.

  • De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.

  • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

  • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.


De gemeente

De gemeente gaat de Wmo uitvoeren. De gemeente weet immers wat er leeft en kan het beste inspelen op de wensen en behoeften van haar inwoners. Inwoners krijgen een belangrijke stem in het Wmo-beleid van hun gemeente. Ze hebben inspraak in het beleid en kunnen hun gemeente ter verantwoording roepen.

De volledige wettekst (pdf) van de Wmo zoals die is aangenomen door de Eerste Kamer.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.