Bijgewerkt: 28 september 2023

Nieuw Dorpshart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Theo Ettema
27-07-2007

Het wijkplatform Oude Dorp is bijzonder blij dat de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders € 570.000 extra te bestemmen voor het nieuwe Dorpsplein! Op woensdag 18 juli 2007 was de eerste bijeenkomst over de voortgang van het project.

Dorpsplein

Enige jaren geleden werd door het wijkplatform Oude Dorp het idee geopperd om het karakteristieke Dorpsplein in het Oude Dorp op te knappen en te verfraaien. Dit idee kwam op toen er geld beschikbaar kwam uit de zogenaamde "kabelgelden". Hiervoor is € 250.000 beschikbaar.

Dorpsplein Amstelveen
(Google Earth - 2007)

Het Dorpsplein van Amstelveen van 184 meter hoogte gefotografeerdArchitect Arjen Hoogeveen, die in de Dorpsstraat zijn kantoor heeft, maakte in 2002 een eerste schets wat als basis zou kunnen dienen van een verder uit te werken plan. Uitgangspunt hierbij was om tot een fraai plein te komen dat vooral geschikt zou zijn voor evenementen, maar ook in het gewone dagelijkse gebeuren goed bruikbaar zou zijn. In de loop der jaren is vele malen met de gemeente overlegd om dit idee handen en voeten te geven. Tot nu toe zonder het gewenste resultaat.

Dorpsplein Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Dorpsplein, met in de achtergrond de AmsterdamsewegTelkens weer bleek het oplossen van de verkeersproblematiek en de hoeveelheid beschikbare euro's het gewenste resultaat in de weg te zitten: het hoge ambitieniveau bleek steeds weer niet haalbaar. Toen de (nieuwe) wethouders Pols en Groot in het kader van hun bezoeken aan de wijken het Oude Dorp kwamen bekijken, werd tijdens "het rondje door de wijk" natuurlijk letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij het Dorpsplein.

Wijkplatform

Tijdens een bijeenkomst met een aantal leden van het wijkplatform werd nog eens dieper ingegaan op de wensen en de ambitie met betrekking tot de plannen. Toen al bleek dat de wethouders hier sympathiek tegenover stonden en bereid waren dit onderwerp nog eens onder de loep te nemen en te bekijken of er extra fondsen aangeboord konden worden. Maandag 11 juni 2007 kwam er een verheugend bericht uit het Raadhuis: het voltallige college van Burgemeester en Wethouders had besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een extra budget van € 570.000 beschikbaar te stellen voor het opknappen en verfraaien van het Dorpsplein!!

Dorpsplein Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Midden op het DorpspleinGemeenteraad

Het voorstel is op woensdag 4 juli 2007 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het Wijkplatform Oude Dorp vertrouwt erop dat nu gestart kan worden met de invulling van het uiteindelijk ontwerp. De bedoeling is een fraai Dorpshart te maken waar de bekende evenementen als Koninginnedag, Kerstsamenzang en de Kunstmarkt op een nog betere manier gevierd kunnen worden en waar nog meer sociale en culturele activiteiten, in samenwerking met de Dorpskerk, georganiseerd kunnen worden.

Een Dorpshart waar niet alleen de bewoners, maar alle bezoekers van zullen genieten en waar heel Amstelveen trots op zal zijn!

Theo Ettema

Secretaris wijkplatform Oude Dorp

College over Dorpsplein

"Het college stelt vast dat het Oude Dorp in Amstelveen in omvang en aantal inwoners een bescheiden wijk is, terwijl cultuurhistorisch het Dorpsplein met omringende bebouwing een, zo niet dé belangrijkste plek van Amstelveen is.

In die zin verdient het Oude Dorp volgens het college meer aandacht en zorg dan andere wijken van Amstelveen en verdient de herinrichting van het Dorpsplein een beter resultaat.

"Om te komen tot een nieuw plan dient rekening gehouden te worden met extra kosten van planvorming (landschapsarchitect) en planbegeleiding (projectmanager).

Ingezet wordt op het om niet verkrijgen van het terrein van de kerk in de wetenschap dat met de grond ook de inrichtingskosten en onderhoud bij de gemeente komt."


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.