Bijgewerkt: 15 juni 2024

Nieuw bestemmingsplan voor zorgwoningen in Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-06-2023

Om de bouw van twee wooncomplexen met zorgappartementen en parkeergarage langs de Alsemlaan/Jasmijnlaan mogelijk maken, heeft de gemeente Amstelveen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het gaat om een formaliteit, zodat de definitie van zorgwoningen beter aansluit bij de praktijk. Tegelijkertijd is door de ontwikkelaar ook een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Definitie zorgwoningen. Het gaat om zowel huur- als koopappartementen met ondergrondse en openbare parkeerplaatsen. Tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw, kwam de onduidelijke definitie uit het wijzigingsplan van zorgwoningen boven tafel. Deze is in het nieuwe bestemmingsplan verhelderd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Toekomstige zorgbehoefte. Volgens Floor Gordon (D66) wethouder van Ruimtelijke Ordening heeft de gemeente woningen voor ogen voor senioren met een (toekomstige) zorgbehoefte. 'De eerdere definitie bleek simpelweg te streng. Het zou erop neerkomen dat als een bewoner met een zorgbehoefte komt te overlijden, zijn of haar partner die geen medische indicatie heeft van een arts, zou moeten verhuizen. Dat was niet onze bedoeling. Met de gewijzigde definitie kan iemand hier dus ook al wonen voordat er feitelijk zorghulp is, of blijven wonen, nadat de partner met zorgvraag is overleden.' Het bouwplan is qua afmetingen, aantal woningen of bouwhoogte niet gewijzigd. Eerder geuite bezwaren van omwonenden tegen het plan zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.Geen misverstanden. 'We willen graag dat het bestemmingsplan geen ruimte laat voor misverstanden. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het doel is om binnen afzienbare tijd te starten met de bouw van deze drempelvrije en toegankelijke middeldure huur- en koopwoningen waar veel vraag naar is. Bij doorstroming van senioren naar een voor hen passende en toekomstbestendige woning, komt hun oude huis vrij voor wellicht een gezin' - zegt Floor Gordon.

Proces. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Het college van B en W besluit over de vergunning. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dat draagt bij aan meer snelheid en een beter overzicht voor betrokkenen. Omwonenden worden hierover geïnformeerd. Lees verder: Bouw van 113 zorgappartementen aan de Jasmijnlaan is mogelijk gemaaktAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.