Bijgewerkt: 2 maart 2024

Nieuw kabinet legt forse rekening neer bij huurders

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
01-10-2010

VVD en CDA leggen in hun conceptregeerakkoord (pdf) een forse rekening neer bij de huurders- meldt de Nederlandse Woonbond. Huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro moeten rekening houden met huurverhogingen van maar liefst 5 procent op inflatie.

Daarnaast wordt het puntensysteem in regio’s met schaarste aangepast, waardoor de wettelijke maximumhuur omhoog gaat. Huurders in Amsterdam en Utrecht moeten alleen daarom al rekenen op huurverhogingen van 120 euro per maand.

Het conceptregeerakkoord bevat overigens meer maatregen op het terrein van wonen. Opmerkelijk is het voornemen om verhuurders met meer dan 10 woningen een heffing op te leggen, die gebruikt wordt om de huurtoeslag mee te bekostigen.

Bewoners in verzorgingstehuizen zullen apart huur en servicekosten moeten gaan betalen, wat er zeer waarschijnlijk toe leidt dat hun woonlasten stijgen. Daarnaast willen VVD en CDA de samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties bevorderen.

De Nederlandse Woonbond vindt de ongelijke behandeling van huurders ten opzichte van kopers onrechtvaardig. De hypotheekrenteaftrek blijft onaangetast, terwijl er wel een forse rekening wordt neergelegd bij de huurders. Om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken, zijn de maatregelen in dit conceptregeerakkoord volstrekt onvoldoende.

Nederlandse Woonbond?

De Woonbond is de stem van hurend Nederland. Maar liefst 44% van alle hurende huishoudens zijn al, of niet via een plaatselijke huurderorganisatie aangesloten. Dat zijn meer dan 1,3 miljoen woningen! De bond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen. Zowel individuele huurders als huurdersorganisaties kunnen lid worden. Website: http://www.woonbond.nl/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.