Bijgewerkt: 18 mei 2024

Nieuw leven voor Legmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
14-08-2008

De gemeente wil bedrijventerrein Legmeer nieuw leven inblazen. Het terrein is aangelegd in de jaren zeventig en na dertig jaar begint het te verouderen. Om de situatie te verbeteren trekt de gemeente samen op met Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), MKB Nederland en een aantal op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. Op het terrein dreigt toenemende leegstand van bedrijfsgebouwen.

Legmeer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De kruising Zagerij-Bouwerij in Legmeer Onderhoud en beheer behoeven verbetering. De bewegwijzering voldoet niet. De parkeerdruk is hoog en er staan vaak vrachtwagens deels op de weg geparkeerd, wat leidt tot onoverzichtelijkheid. ,,Ook zijn er enkele gevaarlijke verkeerssituaties,” zegt Tineke Hanssen, directeur van de Ondernemersvereniging. ,,Bijvoorbeeld de kruising Zagerij-Bouwerij. Ook de fietsoversteek van Langs de Werf naar de Sacharovlaan is gevaarlijk. Fietsers rijden daar vaak snel en hebben voorrang, maar worden pas laat gezien.”

Legmeer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Fietsoversteek van Langs de Werf naar de SacharovlaanDrie vier jaar geleden zijn de groenvoorzieningen aangepakt en ook zaken als losliggende tegels. Een ingrijpender aanpak is echter nodig, maar dat gold destijds zowel voor bedrijventerrein Bovenkerk als voor Legmeer. Besloten is toen eerst Bovenkerk aan te pakken. Dat is nu gebeurd en de ervaringen daar worden in Legmeer meegenomen.

Op 20 augustus 2008 is er een bijeenkomst voor de ondernemers. Daar wordt als aanzet een convenant ondertekend dat moet leiden tot een Keurmerk Veilig Ondernemen. Ondertekenaars zijn gemeente, politie, MKB Nederland en de Ondernemersvereniging Amstelveen.

Ondernemers krijgen verder een spiegel voorgehouden over hoe zij de beveiliging hebben geregeld - of niet geregeld. Er is voor Legmeer al een aantal jaren een collectieve beveiliging, waardoor het aantal inbraken met 75 procent is afgenomen. Maar volgens Hanssen dreigt dit wat dood te bloeden, doordat niet iedereen het nut van collectieve beveiliging inziet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.