Bijgewerkt: 23 maart 2023

Nieuw plan tegen grondgeluid op Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
26-06-2010

Amsterdam Airport Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en de Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord hebben gezamenlijk een nieuw plan uitgewerkt, om de overlast van grondgeluid te verminderen. Volgens dit 'Landschapsontwerp' worden in het gebied tussen de Polderbaan en Hoofddorp-Noord stroken met ribbels aangelegd, waarmee een geluidsreductie van 10 decibel wordt bereikt. Schiphol wil dit najaar starten met de aanleg van de eerste ribbels.

Het landschapsontwerp vormt een alternatief voor de Ecobarrier. Schiphol zag begin dit jaar af van de bouw van deze innovatieve geluidsbarrière om veiligheidsredenen en omdat het ontwerp in de praktijk technisch moeilijk realiseerbaar bleek.

Geluid Amstelveen
(Foto Google Earth - 2010)

Screenshot van de situatie op Schiphol op zaterdag 26 juni 2010, 23 uur


Landschapsontwerp

Het landschapsontwerp gaat het grondgeluid verminderen, terwijl de huidige agrarische bestemming van het gebied behouden blijft. In het ontwerp wordt een strook land van 200 meter breed verdeeld in 140 meter landbouwgrond en een zone van 60 meter breed met ribbels, wigvormige heuvels van circa 1,5 meter hoog, die aan de onderkant 1,5 meter onder maaiveldniveau liggen.

Een deel van de ribbels wordt beplant met wilgen. Door de ribbels in het gebied in een herhalend patroon aan te leggen, zorgen deze voor 'verstrooiing' van het grondgeluid, zodat inwoners van Hoofddorp minder hinder ondervinden.

Aanleg in fases

Het landschapsontwerp wordt in fases aangelegd. In fase 1 wil Schiphol stroken ribbels aanleggen op eigen grond, op percelen van gemeente Haarlemmermeer en op grond van de Stichting Mainport en Groen, die ook betrokken is bij de realisatie van het Landschaps-ontwerp.

Nadat de benodigde vergunningen zijn verstrekt, legt de luchthaven conform planning tussen oktober 2010 en april 2011 op haar eigen percelen de eerste ribbels aan. Over de aanleg van ribbels op het terrein van de gemeente en Stichting Mainport en Groen zijn de partijen nog in gesprek.

Geluidreductie

De exacte geluidsreductie in fase 1 is afhankelijk van het aantal ribbels dat kan worden aangelegd. TNO heeft daartoe berekeningen gemaakt en testen gedaan met een schaal-model. De luchthaven heeft TNO gevraagd het resultaat van fase 1 te meten en te evalueren. Daarvoor heeft TNO de afgelopen winter de benodigde nulmetingen gedaan.

Fase 2

Afhankelijk van de bevindingen in fase 1 wordt een plan gemaakt voor fase 2. Schiphol wil daarin in overleg met en na toestemming van de grondeigenaren in het gebied het aantal ribbels uitbreiden zoveel als nodig is om een reductie van 10 decibel te realiseren. Het uit-eindelijke plan voor fase 2 komt tot stand in overleg tussen bewonersvereniging, gemeente, provincie, Stichting Mainport en Groen en Schiphol.

5 juli inloopavond bewoners

Op maandag 5 juli 2010 organiseren Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en de Bewoners-vereniging Hoofddorp-Noord een inloopsessie voor het landschapsontwerp voor omwonenden en geïnteresseerden. De inloopsessie vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis (Raadhuisplein 1 te Hoofddorp).

Geluidsnet kaart op Google Earth

De gekleurde rondjes zijn meetpunten. De getallen in de rondjes zijn de huidige meetwaarden. Als er meer geluid gemeten wordt, groeit het rondje en wordt de kleur donkerder. Klik op een rondje voor een grafiek. Rode vliegtuigen zijn bezig op te stijgen, blauwe zijn aan het landen. Groene vliegtuigen vliegen op grote hoogte. Bekijk dit in Google Earth (gebruik laatste versie 5.2 bij problemen). (Download het  radar.kmz bestand en open het met Google Earth). Lees meer over Geluidsoverlast:Kijk ook op Platform Vlieghinder Regio CastricumAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.