Bijgewerkt: 25 mei 2024

Nieuwbouw van de Martin Luther Kingschool wordt versneld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-06-2011

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft besloten eerder met de nieuwbouw van de Martin Luther King te starten dan gepland. De versnelling kan plaats vinden door de school op de huidige locatie aan het Oostelijk Halfrond 441 te realiseren. 

Eind 2010 besloot de gemeenteraad Oostelijk Halfrond 441 aan te wijzen als woningbouwlocatie voor 32 middeldure koopappartementen. De Martin Luther Kingschool die momenteel op deze locatie is gevestigd zou nieuwbouw krijgen op de Bankrashallocatie (Oostelijk Halfrond 9). De nieuwbouw zou hierdoor pas eind 2013 kunnen starten.

Raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs: ’De Medezeggenschapraad (MR) van de Martin Luther Kingschool heeft het college en de gemeenteraad ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk te starten met de voorbereidingen en realisatie van een nieuw schoolgebouw

. De afgelopen weken heb ik met collega Levie mogelijkheden gezocht om het proces te versnellen. De oplossing ligt bij nieuwbouw op de huidige locatie. Naast het feit dat dit de realisatie één à twee jaar vervroegd vervullen we hiermee ook de wens van het schoolbestuur Amstelwijs en de MR’.

Wethouder John Levie (BBA) van Ruimtelijke Ordening: ‘Uiteraard help ik graag om deze uitwisseling mogelijk te maken. Gelukkig is het ook goed mogelijk om woningbouw te realiseren op de plek van de oude Bankrashal.’

Tijdelijke huisvesting aan de Pandora

Bouwen op de locatie van de huidige school betekent, dat een deel van de leerlingen tijdelijk elders een plek moet vinden. Het voormalige gebouw van de Wending aan de Pandora is hiervoor aangewezen. Waar nodig vindt aanpassing en onderhoud van dit gebouw plaats. Samen met de betrokken partijen werkt de gemeente dit verder uit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.