Bijgewerkt: 24 maart 2023

Nieuwbouw van het Hermann Wesselink College op 11.900 m²

Nieuws -> Informatief

Bron: SMT Bouw/RoosRos/Gemeente Amstelveen
30-09-2018

Het Hermann Wesselink College heeft plannen om het huidige schoolgebouw dat sterk verouderd is (55 jaar), te slopen en een nieuw schoolgebouw te bouwen. De nieuwe school zal worden gebouwd vóór het huidige schoolgebouw. Nadat de nieuwbouw is gerealiseerd, wordt het oude gebouw gesloopt.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen/Amstelveenweb - 2018)

De bouw van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan 3 in 1962


Op 26 september 2018 is het contract ondertekend tussen de Cedergroep en SMT Bouw & Vastgoed voor de realisatie van het Design & Build project: Hermann Wesselink College in Amstelveen. Het Hermann Wesselink College gaat ruim 11.000 m² nieuwbouw realiseren op de huidige locatie. De school wordt gebouwd naast de bestaande school die tijdens de verbouwing in gebruik zal blijven. In het hart van het gebouw kun je de weg vinden naar verschillende 'parels' van de school, Zo is er bijvoorbeeld een Bèta-Lab, maar ook een medialab en een international room. Deze zogenoemde parels geven de toegang tot de diverse onderwijsvleugels.

In het centrum van het gebouw is door het gebruik van dubbele hoogtes en ruimtes veel transparantie en zicht. Meer besloten werk- en leerplekken zorgen voor een intieme sfeer. Voor de school een van de prioriteiten. Het hart is voor zowel scholieren als docenten de plek om elkaar te ontmoeten. Er is ruimte voor ontspanning en cultuur. Naast het feit dat er een gebouw is ontworpen dat helemaal aansluit bij de eisen van deze tijd, is er ook aan de komende jaren gedacht. Tijdens het ontwerpen is er rekening gehouden met de indeling van het gebouw. Op een later tijdstip kunnen er gemakkelijk muren worden verschoven, zodat men een optimale inrichting krijgt, ook over 10 of 20 jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het schoolgebouw van het Hermann Wesselink College (HWC) vanaf de Van der Hooplaan gefotografeerd. De school bestaat sinds 1963 en is vernoemd naar Hermann Wesselink, die tot zijn overlijden de eerste rector van de school was


RoosRos Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. Duurzaamheid speelt een belangrijke factor bij het ontwerp, de realisatie en het gebruik van de nieuwe school. Het gebouw zal gasloos worden en voldoen aan Frisse Scholen klasse B. De nieuwbouw zal naar alle verwachtingen in eind 2020 in gebruik worden genomen. Het HWC is een christelijke school voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t en is al meer dan 50 jaar een begrip in Amstelveen. De school telt op dit moment rond de 1.700 leerlingen, voor twee derde deel afkomstig uit Amstelveen; daarnaast uit omliggende plaatsen als Aalsmeer, Ouderkerk, Uithoorn, Badhoevedorp. Ook vanuit de internationale gemeenschap in Amstelveen wordt de school goed bezocht. De vwo-afdeling is verreweg het grootst, de vmbo-t-afdeling het kleinst. Sinds een aantal jaren wordt er in teams gewerkt: de school is opgedeeld in vijf teams van elk ongeveer 250 leerlingen en 25 docenten.

De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2017 besloten tot nieuwbouw van het HWC en een sporthal daarvoor op basis van onderstaande specificatie een budget van € 21 miljoen beschikbaar gesteld. In de Kadernota 2018 is dit budget verhoogd tot € 22 miljoen. Op basis van de leerlingenprognose dient het schoolgebouw plaats te bieden aan 1700 à 1.800 leerlingen. Voor een goed functioneren van de school in de toekomst is het gewenst dat het HWC nieuwe huisvesting krijgt.

Foto Amstelveen
(Bron RoosRos - 2018)

De nieuwbouw van het Hermann Wesselink College volgens RoosRos Architecten


Het Hermann Wesselink College heeft internationalisering als speerpunt van beleid. Omdat er ook overleg wordt gevoerd of er mogelijkheden zijn dat het Hermann Wesselink College een afdeling opent voor Amstelveense kinderen van kennismigranten is het wenselijk om met deze potentiële ontwikkeling al rekening te houden. Het college van B en W van Amstelveen stelde in een voorstel aan de gemeenteraad voor het krediet voor de nieuwbouw van het HWC te verhogen met € 4.277.000 naar € 26.277.000. Dit krediet is nodig om de nieuwbouw van het HWC door te kunnen laten gaan. Ook het HWC draagt financieel bij. Lees ook: De laatste reünie in het oude schoolgebouw aan de Startbaan is 3 op 13 oktober 2018!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.