Bijgewerkt: 5 december 2022

Nieuwbouw van het Hermann Wesselink College en Sporthal ter inzage

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-07-2017

De gemeente Amstelveen legt de conceptstartnotitie voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (HWC) met Sporthal ter inzage van 13 juli tot en met 6 september 2017. Dat betekent, dat iedereen kennis kan nemen van het ruimtelijk kader van deze ontwikkelingen en kan reageren. De sporthal vervangt op termijn de Emergohal.

Het nieuwe hoofdgebouw van het HWC komt vóór het huidige gebouw. Zo kan de nieuwe school worden gebouwd, terwijl het onderwijs in het oude gebouw doorgaat. Na sloop van de oude school start op de plek van de huidige gymzalen de bouw van een nieuwe sporthal. Dit wordt gepland in de zomerperiode. De leerlingen krijgen dan gymonderwijs op de sportvelden. De gemeentelijke sporthal wordt tijdens schooluren gebruikt door leerlingen van het HWC.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De ingang van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan 3 in april 2016


In de avonduren en in het weekend is de hal beschikbaar voor sportverenigingen die nu gebruik maken van de Emergohal en mogelijk voor kleinschalige evenementen. Grotere evenementen hebben naar verwachting meer impact op verkeer en parkeergelegenheid. Het plan is om parkeergelegenheid te realiseren onder de sporthal. Bij een vergunningsaanvraag- en verlening voor evenementen wordt het effect op de directe omgeving beoordeeld, zoals parkeren en aanvoerroutes. Het streven is om het HWC ‘nul op de meter’ te bouwen met zoveel mogelijk behoud van de groene omgeving. Het doel is om medio 2019 de nieuwe school in gebruik te nemen, waarna de bouw van de sporthal kan starten.

Vervolgproces. Na de inspraakperiode stelt het college van B en W de startnotitie definitief vast en volgt een bestemmingsplanprocedure voor de school. Voor de sporthal volgt een aparte bestemmingsplanprocedure. De concept-startnotitie kan worden ingezien via www.amstelveen.nl/bouwprojecten  of bij de balie Bouwen in het Raadhuis. Op de website staat ook info over de reactiemogelijkheid. De planning hiervan volgt later. Lees ook: Conceptstartnotitie Nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC) en Sporthal (pdf 29 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.