Bijgewerkt: 4 december 2022

Nieuwbouw voor 1e Montessorischool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-02-2011

Het college van burgemeester er wethouders van Amstelveen wil samen met het schoolbestuur en de directie van Amstelwijs een nieuw onderwijsgebouw voor de 1e Montessorischool realiseren. De nieuwbouw komt op de locatie van het huidige schoolgebouw aan de Burgemeester Haspelslaan 137.  De buitenschoolse opvang krijgt hierin ook een plek. De huidige gymzaal blijft gehandhaafd. Eerdere uitbreidings- en verbouwingsplannen zijn hiermee van de baan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De 1e Montessorischool in Amstelveen


Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs: ‘Nieuwbouw is duurder dan verbouw en uitbreiding. Echter de meerkosten kunnen we op termijn terugverdienen. Onderwijshuisvesting is één van de prioriteiten van dit college. Voortvarendheid is hierbij ons streven. De meerkosten lijken inpasbaar in het huisvestingsprogramma voor scholen dat we dit voorjaar opstellen. Vooruitlopend op de begroting 2012 stemt het college dan ook in beginsel in met de nieuwbouw zodat spoedig begonnen kan worden met de uitwerking van een ontwerp voor de school’.

Ruud van Velthoven, directeur Amstelwijs:’Het bestuur van Amstelwijs is een groot voorstander van nieuwbouw. We zijn erg blij met de beslissing van het college. Nieuwbouw maakt het mogelijk de faciliteiten vorm te geven naar de wensen van het Montessorionderwijs. Het enige dat Amstelwijs wil is kwalitatief goed onderwijs en deze nieuwbouw ondersteunt dit streven. We spreken over ‘faciliteiten’ en niet over een ‘school’, omdat we met deze nieuwbouw ook de samenwerking met Kinderrijk nog verder kunnen ontwikkelen, zoals de halve dag opvang en de naschoolse activiteiten. Daarnaast leidt een nieuw gebouw op termijn tot lagere onderhouds- en energiekosten en is het minder vandalismegevoelig. Met deze voordelen in het achterhoofd hebben wij besloten samen met de gemeente extra te investeren in de nieuwe situatie’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.