Bijgewerkt: 1 juli 2022

Nieuwe EU-strategie voor toerisme

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
27-03-2021

EU-criteria voor veilig en schoon reizen, een gemeenschappelijk vaccinatiecertificaat en een EU-hygiënezegel voor bedrijven moeten deel uitmaken van een nieuwe EU-strategie voor toerisme, zeggen Europarlementariërs (ME’s= Members of the European Parliament = Leden van het Europees Parlement).

In de resolutie over een EU-strategie voor duurzaam toerisme, die donderdag 25 maart 2021 met 577 stemmen voor en 31 stemmen tegen, bij 80 onthoudingen, werd goedgekeurd, wordt opgemerkt dat de uitbraak van COVID-19 de toeristische sector in de EU heeft verlamd, waardoor 6 van de 27 miljoen banen op de tocht staan. De EP-leden benadrukken dat de toerisme- en reissector goed is voor ongeveer 10% van het BBP van de EU. Ze dringen er daarom bij de EU-landen op aan om deze sectoren op te nemen in hun herstelplannen en te overwegen de btw op deze diensten tijdelijk te verlagen.

Foto Amstelveen
(Bron ECDC - 2021)

Corona verspreidingskaart van het European Centre for Disease Prevention and Control van de weken 10-11 2021 in de EU. De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer als reactie op de pandemie van het coronavirus. Dit omvat een kleurencode voor de indeling van regio's - groen, oranje, geel en grijs - op basis van de epidemiologische situatie aldaar


Veilig en schoon toerisme. Vanwege de pandemie willen reizigers 'veilig, schoon en duurzamer toerisme', aldus het Parlement, dat de lidstaten oproept onverwijld gemeenschappelijke criteria voor veilig reizen volledig toe te passen. Deze moeten een EU-gezondheids- en veiligheidsprotocol voor tests vóór vertrek omvatten, en bepalen dat quarantaineverplichtingen alleen als laatste redmiddel mogen worden toegepast.

Een gemeenschappelijk vaccinatiecertificaat moet het reizen vergemakkelijken en als alternatief dienen voor PCR-tests en quarantainevoorschriften, aldus de Europarlementariërs. Een nieuw certificaat zou moeten voldoen aan privacy- en gegevensbeschermingsregels en zou kunnen worden gebruikt zodra er voldoende bewijs is dat degenen die gevaccineerd zijn het virus niet overdragen. In de resolutie wordt er bij de Commissie ook op aangedrongen een EU-hygiënezegel in te voeren, dat de minimumnormen voor de preventie en bestrijding van het COVID-19-virus zou kunnen certificeren en het vertrouwen van de consument in de toeristische en de reissector zou kunnen helpen herstellen.

De pandemie voorbij. De EP-leden zijn verheugd over het portaal 'Re-open EU' en dringen er bij de EU-landen op aan duidelijke informatie aan de Commissie te verstrekken wanneer zij beperkingen op het vrije verkeer toepassen of opheffen. Ze benadrukken ook dat de Commissie verder moet kijken dan de pandemie en de strategie voor EU-toerisme van 2010 moet vervangen om Europa's status als toonaangevende bestemming te behouden.

Tot slot wordt de Commissie in de tekst opgeroepen een Europees Agentschap voor Toerisme op te richten, dat het toeristische ecosysteem zal ondersteunen, het Europese merk zal promoten, de EU de meest recente gegevens over toerisme zal verstrekken, kleine ondernemingen zal helpen toegang te krijgen tot EU-financiering en de toeristische sector zal helpen zich voor te bereiden op toekomstige crises.

Het coronavirus verspreidt zich over de Europese Unie en beïnvloedt ons leven op vele manieren. De regeringen hebben verschillende beperkende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en levens te beschermen. De situatie verandert snel en dat geldt ook voor de reactie van de lidstaten.

Dit instrument 'Re-open EU' geeft een overzicht van de gezondheidssituatie in de Europese landen, op basis van gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen. Zo kunt u de ontwikkeling van de situatie rond het coronavirus in uw land en daarbuiten volgen. Re-open EU biedt ook informatie over de verschillende geldende beperkingen, onder meer over quarantaine- en testvoorschriften voor reizigers en mobiele apps voor het traceren van coronaviruscontacten en waarschuwingen. Dit moet u helpen bij het plannen van uw reis in Europa, terwijl u veilig en gezond blijft. De Europese Unie levert grote inspanningen om deze pandemie het hoofd te bieden en de burgers en hun bestaansmiddelen te beschermen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.