Bijgewerkt: 27 juni 2022

Nieuwe college GS van Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
07-07-2009

In een extra Statenvergadering kozen Provinciale Staten van Noord Holland (PS) op maandag 6 juli 2009 het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS).

Portefeuilleverdeling:

Bart Heller (GL) Milieu, energie, natuur en gemeentelijke samenwerking

Elisabeth Post (VVD) Financiën en WVV

Jaap Bond (CDA) Economische zaken en landbouw

Laila-Jansen Driessen (VVD) Ruimtelijke Ordening en grondbeleid

Rinske Kruisinga (CDA) Water, Europa en personeel & organisatie

Rob Meerhof (PvdA) Zorg en welzijn, landelijk gebied en bestuur

Sascha Baggerman (PvdA) Jeugd, wonen en cultuur

Coalitieakkoord

Het nieuwe college zal onverkort het collegeprogramma 'Krachtig, in balans' blijven uitvoeren. Halverwege blijkt, dat een groot deel van de plannen gerealiseerd is of in gang gezet. Volgens het nieuwe college:

De komende jaren ontstaat een structureel tekort op de begroting. Een sluitende begroting realiseren we bij voorkeur niet door de burgers van Noord-Holland extra te belasten, maar door minder uit te geven. Wij verwachten dat het college op korte termijn invulling geeft aan deze accenten rekening houdend met de financiële positie van de provincie.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.