Bijgewerkt: 15 april 2024

Nieuwe commandant van Brandweer Amsterdam Amstelland

Nieuws -> Brandweer

Bron: Brandweer Amsterdam Amstelland
20-07-2019

Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de heer Tijs van Lieshout (1963) per 1 oktober 2019 aangesteld als Regionaal Commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland. De heer Van Lieshout is momenteel Algemeen Directeur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio's.

De heer Van Lieshout heeft een lange staat van dienst binnen de brandweer. Hij was onder meer Regionaal Commandant bij Brandweer Gelderland Zuid (tussen 2003 en 2006) en Veiligheidsregio Limburg-Noord (tussen 2014 en 2017). Ook heeft hij verschillende (ad interim) rollen vervuld in veiligheidsorganisaties, zowel bij overheden als in het bedrijfsleven. Tijs van Lieshout heeft de opdracht om de ingezette koers van modernisering van de brandweer verder voort te zetten.

Foto Amstelveen
(Bron Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - 2019)

Tijs van Lieshout (1963) wordt de Regionaal Commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland


Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over Tijs van Lieshout: 'Hij heeft zich met name gericht op het veiliger maken van de samenleving in Midden- en West-Brabant. Niet alleen door incidenten te bestrijden, maar juist door incidenten te voorkomen. Hiervoor heeft hij onder andere ingezet op intensievere samenwerking met onze partners. Daarnaast heeft de heer Van Lieshout de brandweer- en VR-organisatie geïntegreerd tot één bedrijf met een gezamenlijk management. Door samen op te trekken zijn de krachten gebundeld en daardoor is de samenwerking versterkt.'

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam ziet in Van Lieshout een brandweercommandant met zeer brede ervaring op het gebied van veiligheid, die in staat wordt geacht de volgende fase in het complexe moderniseringsproces van de brandweer tot een open, flexibele en diverse organisatie tot stand te brengen. De Ondernemingsraad van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft positief geadviseerd over de aanstelling van Tijs van Lieshout. Tijs van Lieshout treedt op 1 oktober 2019 in dienst. Leen Schaap zal op dat moment zijn werkzaamheden overdragen aan zijn opvolger. Eind mei 2019 werd bekend dat Leen Schaap, die drie jaar geleden werd aangenomen door Eberhard van der Laan, toenmalig burgemeester van Amsterdam, het korps moet verlaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.