Bijgewerkt: 5 maart 2024

Nieuwe duurzame stadswijk Legmeer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-01-2019

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in november 2016 het Ruimtelijk Ontwikkelingsvisie Wonen vastgesteld en daarbij Legmeer benoemd als transformatiegebied voor gemengd woon-werkmilieu. Met ruimte voor zowel organische ontwikkeling als planmatig ontwikkelen van het plangebied. In augustus 2017 is begonnen met het werken aan het opstellen van de ontwikkelvisie Transformatie Legmeer.

Vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen en de leegstand van kantoren in Legmeer heeft de gemeente Amstelveen samen met ondernemers van het bedrijventerrein onderzocht, waar de kansen liggen om van dit gebied een dynamisch woon-werkgebied te maken. Het doel is om hier een nieuwe duurzame stadswijk te ontwikkelen met een mix aan functies. De uitkomsten van het stedenbouwkundig onderzoek zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (pdf 1 pagina).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het voormalige kantoorgebouw aan Bouwerij 12-24 op het industrieterrein Legmeer op 2 mei 2017 de latere NextBuilding


Legmeer ligt ingeklemd tussen de Bovenkerkerpolder, de twee woonwijken Westwijk en Middenhoven en het ontwikkelgebied Startbaan. Enkele pandeigenaren in Legmeer hebben op dit moment al plannen voor het omvormen van bedrijfsgebouwen naar woongebouwen. Een voorbeeld dat al gerealiseerd is, is NextBuilding aan de rand van Legmeer, waarbij een kantorengebouw is getransformeerd tot een appartementencomplex met 145 starterswoningen.

'De sterke economische groei in combinatie met het woningentekort maakt dat dit hét moment is om woon-werkgebieden te ontwikkelen waar dat mogelijk is. De ambities die wij hebben op het gebied van wonen, werken én duurzaamheid vormen de basis voor deze ontwikkelvisie.' - zegt Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke ordening. Op dit moment is Legmeer een gemengd terrein met productie- en autobedrijven, groothandels, drukkerijen, kantoren, de gemeentewerf en zakelijke dienstverleners. Naast ondernemers en werknemers zijn de enige ‘publiekstrekkers’ het Afvalbrengstation, een indoor golfbaan, sportschool, partycentrum, bouwmarkt en dansschool.'Het college ziet echter grote kansen om van Legmeer een dynamisch woon-werkgebied te maken, waar het aangenaam verblijven is. De herontwikkeling heeft een positieve invloed op het aantal banen en een groot aantal nieuwe woningen waar grote behoefte aan is op de krappe woningmarkt in Amstelveen en de gehele Metropoolregio Amsterdam.' -aldus wethouder Gordon.

Duurzaam woon-werkgebied. Als er geen actie wordt ondernomen in het gebied moeten de bedrijven flink investeren in het verduurzamen van hun werkgebied om de landelijke klimaatdoelen te halen. Op dit moment is Legmeer een zogeheten ‘hitte eiland’ volgens de klimaat-stresstest. Dit versteende gebied blijft in de zomer heel heet. De gemeente wil de bedrijven die zich naar aanleiding van deze ontwikkeling elders in Amstelveen willen vestigen, begeleiden naar een nieuwe locatie. Bijvoorbeeld naar Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid dat in voorbereiding is. 'Wij willen deze ondernemers graag behouden voor Amstelveen. Een aantal bedrijven heeft aangegeven graag te willen verplaatsen en te willen uitbreiden binnen de gemeentegrenzen. Dat kunnen we hen bieden op het duurzame Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid dat momenteel in voorbereiding is.' -zegt wethouder Floor Gordon.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken tijdens haar toespraak op 24 januari 2019 in Amstelveen, bij de feestelijke start van de bouw van het project Klaasje


De ambitie is om van Legmeer een nieuwe duurzame wijk in Amstelveen te maken. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn de drie pijlers die bij elk plan betrokken worden. Dit past bij de groene en duurzame uitstraling die Amstelveen nastreeft. In de ontwikkelvisie staan vier scenario’s beschreven. ‘Legmeer Zero’, ‘Legmeer Village’, ‘Productieve stad’ en ‘Hoogstedelijk’. Voor de haalbaarheid is onder meer gekeken naar bereikbaarheid, duurzaamheid, programma en financiën.

De voorkeur van het college gaat uit naar het scenario ‘Productieve Stad’ met een doorgroeimogelijkheid naar ‘Hoogstedelijk’. Het eerste scenario bestaat voor 50 % uit wonen en voor 50 % uit werken. Het is een levendige stadswijk, waar woningen en bedrijven naast en zelfs boven elkaar te vinden zijn. De ontwikkeling vindt organisch plaats. Er is een mix van fysiek werk en denkwerk, laag-en hoogopgeleid, en gevestigde bedrijven, startups en culturele initiatieven. In de wijk is veel ruimte ingericht voor groenvoorzieningen, zoals een inheems bos of buurtpark, en speelvoorzieningen.

‘Hoogstedelijk’ kijkt met een schuin oog naar onze noorderbuur, Amsterdam. Wil Amstelveen meer betekenen in de woonopgave van de Metropoolregio Amsterdam dan is de keuze voor hoogstedelijk bouwen, met woonlagen variërend van 5 tot 14 woonlagen, een logische. Legmeer leent zich hier ook voor. Het ligt in de dynamisch economische zone Schiphol-Zuidas-Bijlmer en grenst aan het Groene Hart wat Legmeer tot een aantrekkelijke woonlocatie maakt.

Participatie. Legmeer is een gebied met verschillende grondeigenaren en ondernemers. Zij zijn de afgelopen jaren betrokken bij het samenstellen van de gebiedsvisie zoals die er nu ligt. In februari/maart 2019 start een participatietraject voor ondernemers, omwonenden en de (toekomstige) bewoners van Legmeer. Voor de gemeenteraad wordt op 5 februari een extra raadscommissie georganiseerd over de Nota van Uitgangspunten Legmeer. De in het participatietraject opgehaalde informatie wordt verwerkt in het opstellen en afronden van de ontwikkelvisie die medio 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.