Bijgewerkt: 3 december 2021

Nieuwe financiële beperkingen voor gemeenten

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
14-07-2014

'Gemeenten staan voor ongekend forse taakuitbreidingen, waarbij de financiën van gemeenten onder grote druk staan. Daarnaast bereikten ons kabinetsvoornemens met nieuwe financiële beperkingen voor gemeenten' - meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In een brief aan de minister-president vraagt VNG daarom aan deze en andere financiële punten bij de Rijksbegrotingsbesprekingen nadrukkelijk aandacht te besteden.

Foto Amstelveen
(Foto Marsel Loermans - 2012)

Mw. Jorritsma-Lebbink, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten


In de brief van Annemarie Jorritsma voorzitter van VNG aan minister-president Rutte staat er onder andere: 'Recent bereikten ons daar bovenop Kabinetsvoornemens met grote nieuwe financiële beperkingen voor de gemeenten die bij effectuering tot zeer scherpe reacties van gemeenten zullen leiden, namelijk BTW sportaccommodaties (200 miljoen) en de uitwerking van de stortbelasting (100 miljoen).

Ook is de BTW op samenwerking voor de gemeenten een controversieel punt. Het gaat over een relatief klein bedrag, maar om een groot principe. Ook heb ik vanuit de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 18 juni 2014 de opdracht met u in gesprek te komen over de opschalingskorting die in de meerjarenramingen na deze Kabinetsperiode tot ongeveer 1 miljard het Gemeentefonds structureel verminderen.

Nu het Overhedenoverleg werd uitgesteld tot na uw begrotingsbesprekingen, hecht ik er zeer aan deze financiële punten via deze brief onder uw aandacht te brengen. In het bijgevoegde memorandum (pdf) zijn de maatregelen specifieker geduid. Met de minister van Financiën maakten wij in het begin van de Kabinetsperiode de afspraak, dat nieuwe financiële maatregelen voor gemeenten zoveel mogelijk achterwege zouden blijven. Ik vraag u tegen die achtergrond bij de begrotingsbesprekingen de komende weken hier nadrukkelijk rekening mee te houden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS