Bijgewerkt: 3 december 2021

Nieuwe impuls kredietverlening aan bedrijven

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-02-2018

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de kredietverlening aan bedrijven  een nieuwe impuls geven. In de praktijk blijkt dat bedrijfsleven en banken last hebben van zogeheten verpandingsverboden die een grote rem zetten op de kredietverlening.

Foto Amstelveen
(Foto/Bron Nia Palli/Ministerie van Justitie en Veiligheid - 2017)

drs. Sander Dekker (VVD) minister voor RechtsbeschermingMinister Dekker: 'Door deze belemmering weg te nemen, ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei.' Daarmee haakt hij aan bij een breed gedragen wens bij het bedrijfsleven en het bankwezen. Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. Bedrijven willen daarmee voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden.

Het gevolg is echter wel, dat die vorderingen niet aan banken en factoringmaatschappijen kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen. Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. In landen als Duitsland en Frankrijk kunnen vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt.

‘Nederland kan hierbij niet achter blijven, omdat het anders ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Voortvarendheid is daarom geboden' – aldus Dekker. Hij gaat daarom hierover de komende weken in overleg met het bedrijfsleven en komt nog dit voorjaar met een wetsvoorstel. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS