Bijgewerkt: 3 juli 2022

Nieuwe jeugdstelsel in Nederland vanaf 2015

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
14-05-2013

Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg hebben een plan voor de invoering van het nieuwe jeugdstelsel vastgesteld. Het transitieplan beschrijft de stappen die zij zetten, in samenwerking met zorgverzekeraars en veldpartijen, voor een verantwoorde overgang naar het nieuwe jeugdstelsel. Staatssecretarissen Martin van Rijn Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Fred Teeven Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben het plan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Continuïteit van zorg

Het nieuwe jeugdstelsel gaat op 1 januari 2015 in werking. Voor kinderen en gezinnen die voor die datum reeds zorg ontvangen is geregeld, dat zij in 2015 zorg blijven krijgen van dezelfde aanbieder. Kinderen in pleegzorg kunnen gewoon bij dezelfde pleegouders blijven, ook na 2015. Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken welke stappen worden doorlopen om continuïteit van zorg te realiseren en de frictiekosten te beperken.

van Rijn Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Martin van Rijn (PvdA), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Voor 31 oktober 2013 worden in dat kader in alle samenwerkingsregio’s transitie arrangementen gemaakt, gemeenten stellen dit arrangement op in overleg met de huidige financiers (provincies en verzekeraars) en de relevante aanbieders. De onafhankelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg - onder leiding van Leonard Geluk - rapporteert aan Rijk en VNG, of de gemaakte afspraken voldoen.

teeven  Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Fred Teeven (VVD) staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


Als die commissie constateert, dat de continuïteit van zorg niet lijkt te worden gerealiseerd, zal het Rijk een aanwijzing geven aan de betreffende regio. Deze aanwijzing houdt in welke transitieafspraken gemeenten onderling en met aanbieders verplicht zijn uit te voeren.

Transitieplan

Het transitieplan beschrijft de activiteiten, mijlpalen en verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot zaken die nodig zijn voor het nieuwe stelsel zoals wetgeving, overgangsmaatregelen, beleidsinformatie, kwaliteit en toezicht. Daarnaast geeft het plan aan hoe Rijk en VNG de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en faciliteren. Op weg naar het nieuwe stelsel blijven Rijk, VNG en IPO met elkaar overleggen over de voortgang van het transitieplan zodat er zo nodig bijgestuurd kan worden.

Wetgeving

De Jeugdwet, waarin het nieuwe jeugdstelsel wettelijk wordt geregeld, ligt nu bij de Raad van State voor advies. Van Rijn en Teeven zullen het wetsvoorstel naar verwachting nog voor de zomer aanbieden aan de Tweede Kamer. Zij hopen op een voorspoedige behandeling, zodat het wetsvoorstel uiterlijk 1 januari 2014 gepubliceerd kan worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.