Bijgewerkt: 29 maart 2023

Nieuwe klimaatscenario's van KNMI zijn meer gedetailleerd

Nieuws -> Weer

Bron: Rijksoverheid
26-05-2014

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Daarbij neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Dat blijkt uit de nieuwe KNMI'14-klimaatscenario's, waarvan het rapport vandaag bij het KNMI in De Bilt is aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In een reactie zegt staatssecretaris Mansveld: “Als iets duidelijk wordt uit deze scenario’s, dan is het, dat de gevolgen van klimaatverandering ingrijpend zijn. De vraag moet dus niet zijn, of  we moeten handelen, maar hoe we moeten handelen.  We moeten aan de bak.” Het KNMI heeft vier nieuwe klimaatscenario’s berekend voor de toekomstige klimaatverandering in Nederland. De KNMI’14-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de meest recente resultaten van het klimaatonderzoek en het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Donkere regenwolken boven Amstelveen op 26 mei 2014 om 19 uur 43


Deze nieuwe generatie klimaatscenario’s zijn gedetailleerder dan ooit. Nu zijn ook gegevens van mist, zonnestraling, vochtigheid, verdamping, droogte en luchtkwaliteit beschikbaar. Bovendien zijn de KNMI’14-klimaatscenario’s geregionaliseerd. Zo worden de verschillen zichtbaar in de toename van de temperatuur tussen de kustprovincies en het binnenland. Ze laten ook zien. hoe groot de kans is op weerextremen, zoals zware buien met hagel en onweer, hittegolven en strenge vorst. Op deze manier geven de KNMI’14-klimaatscenario’s een samenhangend beeld van de klimaatveranderingen en het weer van de toekomst.

Warmere winters

Volgens het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De temperatuur stijgt verder: het meest in de winter, het minst in de lente. Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050 en dat kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux.

Zeespiegel stijgt sneller

Het tempo van de zeespiegelstijging neemt de komende decennia aan de Noordzeekust toe. Volgens de nieuwste KNMI’14-klimaatscenario’s stijgt de zeespiegel aan de Nederlandse kust tot 2085 met 25 tot 80 centimeter. Volgens alle scenarioberekeningen van het KNMI worden de Nederlandse winters fors natter. De zomers worden mogelijk droger.

Met de klimaatscenario’s van het KNMI wordt het mogelijk om een inschatting te maken van de risico’s en kansen in een veranderd klimaat voor verschillende sectoren, zoals waterbeheer, gezondheid, energievoorziening, mobiliteit, landbouw en natuur. Hiermee leveren de KNMI’14-klimaatscenario’s een bijdrage bij het nemen van besluiten voor een veilig en leefbaar Nederland.


Ruim 10 procent minder sterfte door milde winter

In het eerste kwartaal van 2014 overleden 35 duizend personen. Dat zijn er 4,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2013 en 2,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2012 – meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling van de sterfte valt samen met een relatief milde winter en slechts een lichte griepepidemie. Onder meer de griepepidemieën in 2012 en begin 2013 en de relatief koude winter droegen bij aan een hogere sterfte in die jaren.

De afname van het aantal overledenen is met name zichtbaar onder ouderen. Het aantal overledenen van 80 jaar, of ouder in het eerste kwartaal van 2014 is 14 procent lager dan het aantal in het eerste kwartaal van 2013.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.