Bijgewerkt: 7 december 2023

Nieuwe lijn voor kwaliteit van de ruimte in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2011

Het college van B en W gaat aan de slag met de manier waarop zij wil omgaan met de ruimte in Amstelveen. Op 29 maart 2011 heeft zij hiervoor een plan van aanpak vastgesteld. Doel is het beter benutten van de bestaande stad en tegelijkertijd het ruime en groene karakter van Amstelveen borgen. Het plan van aanpak wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Ruimte Wonen en Natuur van 24 mei.

Om dit doel te bereiken willen B en W gefaseerd op hoofdlijnen aangeven wat per gebied mogelijk is en wat juist niet, als het gaat om welstand en architectuur.

Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie: “Enerzijds willen we architectonische vrijheid bieden waar dit kan, zodat er ruimte is voor geïnspireerde invulling van ruimte. Dus geen onnodige regels of betutteling. Anderzijds willen we kwetsbare gebieden beschermen, zodat cultuurhistorisch waardevolle gebieden behouden blijven.”

Per gebied zal waar nodig een nadere uitwerking komen in bestemmingsplannen, welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen. Dit is de volgende stap die b en w gaan nemen.

Het voornemen is om een concept-notitie “Ruimtelijke kwaliteitskader Amstelveen” te hebben in april 2011. Hierna zullen, ondermeer via interviews participatiereacties worden verzameld, waarna b en w over de notitie met inachtneming van de reacties kunnen besluiten in september 2011. Behandeling door de gemeenteraad kan dan vermoedelijk plaats vinden in oktober 2011.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.