Bijgewerkt: 27 juni 2022

Nieuwe meetwijze van de Nederlandse arbeidsmarkt

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
06-09-2013

De huidige wijze van het meten van productiviteit en andere informatie op de arbeidsmarkt voldoet steeds minder. Daarom presenteert het Centraal Planbureau (CPB), in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, een nieuwe manier om de verdeling van arbeid in kaart te brengen.

De eerste ‘Nederlandse Skills Survey’ maakt inzichtelijk, welke taken mensen tegenwoordig op het werk uitvoeren. Enkele resultaten worden vandaag gepubliceerd in het CPB boek 'De Nederlandse arbeidsmarkt in taken'.

De arbeidsmarkt is in beweging. De samenstelling van de beroepsbevolking wordt anders als gevolg van vergrijzing, stijgende opleidingsniveaus en meer participatie van ouderen. Tegelijkertijd verandert de vraag naar arbeid door technologische verandering, die het mogelijk maakt werk op nieuwe wijzen te verdelen tussen mensen, machines, bedrijven en landen. De huidige manier van wetenschappelijk meten in beroepen en sectoren maakt deze dynamiek onvoldoende inzichtelijk.

Daarom is door CPB en ROA, naar Brits voorbeeld, de Nederlandse Skills Survey ( pdf 9 MB) opgezet, waarin naar daadwerkelijk uitgevoerde taken wordt gekeken. De informatie uit deze enquête geeft een beeld van de verdeling van werk. Deze benadering brengt diverse ontwikkelingen beter in beeld, zoals het belang van een breed palet aan vaardigheden van werknemers en de kwaliteit van de match van werknemer en taken.

denker Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

De samenstelling van de beroepsbevolking van Nederland wordt anders, als gevolg van vergrijzing, stijgende opleidingsniveaus en meer participatie van ouderen


Inzicht op het niveau van taken helpt beleidsmakers bij het bepalen van de mogelijke verbetering van de inzetbaarheid van verschillende groepen werknemers. Ook is het mogelijk om bij te houden, hoe de aard van het werk in Nederland geleidelijk aan verandert door diverse vraag- en aanbodfactoren. Dit is bijvoorbeeld van belang in discussies rond de pensioenleeftijd, participatie van vrouwen en re-integratie van mensen buiten de arbeidsmarkt.

Ook is het vanuit sociaaleconomisch en onderwijsperspectief van belang om te weten welke eisen de mondiale en lokale arbeidsmarkt de komende tijd stellen, zowel aan de huidige als de toekomstige werknemers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.