Bijgewerkt: 29 november 2022

Nieuwe naam voor golfbaan: 'Golfcentrum Amsteldijk'

Nieuws -> Informatief

Bron: Ger Loogman
05-09-2010

De prominente Amstelveners Alphons Böggemann en Harry van den Bergh hebben vrijdagmiddag 3 september 2010 de nieuwe naam van een te realiseren golfbaan in de Bovenkerkerpolder onthuld.

De veelbesproken 9-holes golfbaan, een initiatief van het ondernemersechtpaar Ger en Tineke Loogman, heeft de naam 'Golfcentrum Amsteldijk' meegekregen. Daarmee is de naam 'Golfodrome' definitief verleden tijd. Die naam hing aan hun eerder en veel groter plan voor een golfbaan in deze polder.

Loogman heeft in zijn aangepaste en verkleinde plannen voor de naam Golfcentrum Amsteldijk gekozen omdat deze herkenbaar is. De golfbaan ligt immers aan de voet van de Amsteldijk (Zuid). Potentiële namen als 'Hof van Amstel', Golfhoeve aan de Amstel', 'Golfcentrum Aemstelle', 'Golfbaan de Blauwe Werf'  zijn het niet geworden. Tevens passeerden historische namen uit dit gebied zoals “Scherpenhof”, “Parelrak”, “Schanshoek”en 'Langerhuize' de revue, deze  haalden het uiteindelijk ook niet.

Golfbaan Amstelveen
(Foto Loogman - 2010)

Vlnr.: Harry van den Bergh, voorzitter VluchtelingenWerk Nederland, initiatiefnemers golfbaan Tineke en Ger Loogman en Alphons Böggemann voorzitter van de Ondernemersvereniging van Amstelveen tijdens de onthulling van de nieuwe naam van de toekomstige golfbaan in de Bovenkerkerpolder: 'Golfcentrum Amsteldijk'


Loogman heeft deze week de aanlegwerkzaamheden van de golfbaan 'officieel' hervat en bekrachtigde dat met de onthulling van de nieuwe naam. De werkzaamheden aan de baan werden eind vorig jaar stilgelegd in verband met juridische procedures. Loogman heeft de aanleg hervat, omdat het ministerie van VROM zich volgens hem uit de zaak heeft teruggetrokken en de provincie nu aan zet is.

Volgens Loogman heeft Gedeputeerde Staten steken laten vallen in de procedure en heeft de provincie geen juridische middelen meer ter beschikking om de golfbaan tegen  te houden. De definitieve komst van een golfbaan is volgens Loogman een kwestie van tijd. ,,De eerste bal wordt sneller geslagen dan iedereen denkt," aldus Loogman.

Van den Bergh roept alle Amstelveense raadsleden en alle Provinciale Statenleden  op om zich wijs op te stellen en zich achter het plan te scharen. Hij vindt de golfbaan een fantastisch ondernemersinitiatief, dat nu eindelijk eens werkelijkheid moet worden. Daarnaast zet hij samen met Böggemann grote vraagtekens achter de wijze, waarop het echtpaar Loogman is en wordt behandeld in de langdurige procedure, die inmiddels zes jaar duurt.

‘We moeten ons allemaal afvragen of dit de manier is waarop we met initiatiefrijke ondernemers om moeten gaan. Daarnaast is golfen een zeer sociale sport, heel goed voor de lokale samenleving. Golf is al lang geen elitesport meer.’aldus PvdA partijprominent Harry van den Bergh.

Böggemann en Van den Bergh waren in een eerder stadium beiden ook initiatiefnemer van een golfbaan op dezelfde locatie in de polder, maar kregen het plan nooit van de grond. In de jaren '80 liep Van den Berghs plan stuk op een onwelwillende gemeente en financiële onhaalbaarheid; in de jaren '90 kwam Böggemann al een stuk verder (met onder andere KPMG achter zich), maar toen gooide één boerin roet in het eten omdat zij haar grond niet wilde verkopen en op geen enkele manier recht van overpad wilde verlenen.

Bereikbaar voor constructief overleg met de Provincie

Vlak voor de onthulling van de nieuwe naam  legde Tineke en Ger Loogman de volgende verklaring af:

'We zijn afgelopen week met de aanleg van de golfbaan verder gegaan en hier nu bijeen om de nieuwe naam ervan te onthullen. Graag willen we u laten weten hoe we daartoe zijn gekomen:

In december 2007 besloot Provinciale Staten om het eerste plan van de golfbaan in Amstelveen tegen te gaan door het Streekplan niet te wijzigen. Aansluitend werd er met het indienen van een amendement besloten om in de Bovenkerkerpolder geen golfbaan toe te staan. Daarop volgend had Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbesluit of een inpassingplan moeten uitvoeren om dit te bekrachtigen. Dit is echter nooit gebeurd.

Daardoor heeft de provincie geen juridische middelen meer ter beschikking. De voltooiing van de golfbaan lijkt nu enkel en uitsluitend om politieke redenen te kunnen worden tegengehouden. Besluit men tot deze weg, dan zal de provincie zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en richting ons met een redelijk voorstel tot onteigening en schadeloosstelling moeten komen.

Medio 2009 gaf het ministerie van VROM er blijk van betrokken te willen zijn bij dit dossier. Dat leidde tot een overleg met ons en alle overheden onder leiding van VROM, waarbij wij besloten tot het tijdelijk stopzetten van de aanlegactiviteiten.

De voorgestelde aanpassingen in het plan door Rijksadviseur mw. Feddes hebben, door de opstelling van de provincie in het proces, niet tot een oplossing geleid. GS en PS blokkeerden tevens gedeputeerde Driessen om met ons tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Vervolgens werd ook de door VROM voorgestelde mediator door de provincie afgewezen.

Aansluitend heeft men zeer traag gereageerd toen er aangestuurd werd op het plannen van een gesprek over een eventuele minnelijke schikking (aankoop gronden en opstallen). Uiteindelijk tijdens dat gesprek heeft men er blijk van gegeven absoluut geen realistisch beeld te hebben van de kosten, die met dit project gemoeid zijn.

Het is niet onze wens om te wachten op de procedure bij de bestuursrechter in Amsterdam over de door de gemeente Amstelveen verleende bouwvergunningen. Deze rechtszitting zal waarschijnlijk pas aan het einde van het jaar of misschien zelfs aan het begin volgend jaar dienen. Deze procedure gaat puur over de bebouwing en staat de aanleg van de golfbaan niet in de weg.

Als ondernemer en als burger bekruipt ons steeds meer het gevoel, dat de Provincie de voortgang van dit dossier bewust traineert met als doel ons te ontmoedigen. Dit heeft ons doen besluiten de aanleg voort te zetten. De besluiteloosheid en de dreiging met ongeoorloofde middelen, heeft ons tevens doen besluiten een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Uiteraard blijven wij bereikbaar voor elk constructief overleg met de provincie Noord Holland. 'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.