Bijgewerkt: 16 mei 2021

Nieuwe organisatie ambulancezorg in Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
25-06-2011

Ambulancedienst GGD en meldkamer gaan over naar VZA

De ambulancedienst van de GGD gaat over naar VZA. Dit geldt ook voor de meldkamer ambulancezorg voor de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Dit is de uitkomst van de onderhandelingen tussen de gemeente Amsterdam en VZA over de nieuwe organisatie van de ambulancezorg. Het college van B en W van Amsterdam legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad.

Eén organisatie onder een nieuwe naam

De ambulancezorg in Amsterdam moet door nieuwe landelijke wetgeving anders worden georganiseerd. Er zijn nu twee ambulancediensten actief in Amsterdam en omgeving (GGD en VZA), maar vanaf 1 januari 2012 kan nog maar één organisatie per regio over een vergunning voor ambulancezorg beschikken. In dit licht hebben de gemeente Amsterdam en VZA de afgelopen maanden onderhandeld over de toekomstige organisatie van de ambulancezorg in Amsterdam.

Uitkomst van de onderhandelingen is, dat de ambulancedienst van de GGD, inclusief de meldkamer, wordt overgedragen aan VZA Groep BV en verder zal gaan onder een nieuwe naam die later dit jaar zal worden bekendgemaakt. Wethouder Eric van der Burg (Zorg): "Uitgangspunt was dat Amsterdammers moeten kunnen blijven rekenen op snelle en goede acute hulp.

De kwaliteit van de ambulancezorg is het meest gebaat bij het onderbrengen van alle activiteiten ambulancezorg, dus vervoer én meldkamer, onder een eenduidige aansturing in één organisatie. We hebben straks een grote ambulancedienst gelieerd aan een academisch ziekenhuis (het AMC). Voor alle betrokkenen, zowel patiënten en personeel als de hulpverleningsdiensten, is dit een prima resultaat van de onderhandelingen."

ambulance Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Personeel van een VZA ambulance en helpen de slachtoffers bij een aanrijding in Amstelveen


Voor iedereen is er werk

Voor iedereen is er werk; niemand zal ontslagen hoeven te worden. Op 1 januari 2011 is er een landelijke CAO voor ambulancepersoneel, de ‘sector-CAO', afgesloten. Dat betekent dat al het ambulancepersoneel, ongeacht, of ze bij een particuliere of publieke dienst werken, sindsdien dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft.

Deze CAO is tot stand gekomen in samenwerking met vakbonden en werkgevers en bevat een sociaal kader voor de veranderingen door de nieuwe ambulancewetgeving. Dit blijft ook het geval na overgang naar de nieuwe organisatie.

Vormgeving en toepassing van herplaatsing wordt in gezamenlijkheid uitgewerkt in een sociaal statuut met bijbehorend sociaal plan. Uitgangspunt is, dat er geen verschil is tussen medewerkers afkomstig van de GGD en medewerkers afkomstig van de huidige VZA.

VZA?

Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam, VZA is in 1957 opgericht en is sinds 2009 eigendom van het AMC, Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam. Zij beslaan naast dezelfde regio's als de GGD ook Kennemerland.

VZA heeft 50 ambulances die vertrekken vanaf 8 standplaatsen. In 2010 maakte VZA 75.257 ritten. Dat is  55% van alle ritten in de regio Amsterdam-Amstelland, 100% in de regio Zaanstreek-Waterland en 20% van de ritten in Kennemerland. In totaal zijn er 273 arbeidsplaatsen bij de VZA. De omzet was in 2010 24,7 miljoen euro.

GGD

De ambulancedienst van de GGD, Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst bestaat sinds 1901 en heeft als verzorgingsgebied de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De meldkamer werkt daarbij ook voor de regio Zaanstreek-Waterland. De GGD heeft 23 ambulances, 2 standplaatsen en maakte in 2010 35.470 ritten. In totaal zijn er 126 arbeidsplaatsen bij de ambulancedienst en meldkamer van de GGD. De omzet bedroeg in 2010 16,0 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen voor de meldkamer.

De combinatie van de ambulancedienst en meldkamer van de GGD en de ambulancedienst van de VZA wordt de grootste ambulancezorg organisatie in Nederland (ruim 10% van het totaal). Op 6 juli wordt dit voorstel behandeld in de Raadscommissie Zorg; op 13 juli 2011 volgt besluitvorming in de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.