Bijgewerkt: 25 mei 2024

Nieuwe organisatie ambulancezorg in Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
12-09-2010

De ambulancezorg in Amsterdam-Amstelland moet door nieuwe landelijke wetgeving anders worden georganiseerd. Er zijn nu twee ambulancediensten actief in Amsterdam en omgeving (GGD en VZA), maar vanaf 1 januari 2011 kan nog maar één organisatie per regio een vergunning voor ambulancezorg aanvragen.

Dat betekent, dat de gemeente Amsterdam en het VZA de komende tijd gaan onderhandelen over de toekomstige organisatie van de ambulancezorg in Amsterdam. Hierbij wordt ook naar de positie van de meldkamer gekeken. Het college van B en W van Amsterdam heeft een sterke voorkeur voor een gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, politie en ambulancezorg onder gezag van het veiligheidsbestuur van de regio Amsterdam-Amstelland.

Dit wordt binnenkort in het veiligheidsbestuur besproken. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn hoe de nieuwe organisatie er uit komt te zien. Dat heeft het college deze week besloten.

Op dit moment zijn er twee ambulancediensten in de regio Amsterdam-Amstelland: de gemeente Amsterdam (GGD) en het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA). Het AMC is eigenaar van het VZA. Verder is er nu één meldkamer voor de ambulances in deze regio en de regio Zaanstreek-Waterland. De meldkamer valt onder het veiligheidsbestuur van de regio Amsterdam-Amstelland. De politie en de brandweer hebben een aparte meldkamer.

Ambulance Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Personeel van een VZA ambulance en de politie helpen het slachtoffer bij een aanrijding aan de Keizer Karelweg in Amstelveen


Drie varianten voor nieuwe organisatie

Eric van der Burg wethouder Zorg: “Het gaat erom, dat de Amsterdammers kunnen rekenen op snelle en goede acute hulp, zowel bij dagelijkse ongevallen als bij calamiteiten. Dat is dan ook ons uitgangspunt bij de onderhandelingen. Een eenduidige aansturing van de ambulancedienst en een betere afstemming met politie en brandweer komt de ambulancezorg zeker ten goede.”

Amsterdam start de onderhandelingen met drie mogelijke varianten voor de vergunningaanvrager. In de eerste variant gaat het VZA op in de ambulancedienst van de GGD. Bij de tweede variant gaat de GGD op in het VZA en wordt de ambulancedienst een particuliere organisatie. De derde variant tenslotte, gaat uit van het samengaan van beide partijen in één nieuwe rechtspersoon die de vergunning aanvraagt.

Met de start van de onderhandelingen neemt de gemeente Amsterdam haar verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van nieuwe landelijke wetgeving op het gebied van veiligheid en ambulancezorg. Daarnaast grijpt Amsterdam dit moment aan om de kwaliteit van de ambulancezorg in de stad en de regio verder te verbeteren.

Positie meldkamer

In de nieuwe organisatie heeft de meldkamer een cruciale positie. Uitgangspunt van de gemeente Amsterdam is dan ook, dat de ambulancemeldkamer deel gaat uitmaken van een gemeenschappelijke meldkamer met brandweer en politie. Van der Burg: “Het is van groot belang, dat het openbaar bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid en zorg de bevoegdheid heeft over de meldkamer. Dat wordt onze inzet bij de gesprekken de komende tijd.”

Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel

Vanaf 1 januari 2011 is er een landelijk afgesloten CAO voor ambulancepersoneel. Dat betekent, dat al het ambulancepersoneel, ongeacht of ze bij een particuliere of publieke dienst werken, dan dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft. Deze CAO is tot stand gekomen in samenwerking met vakbonden en werkgevers en bevat een sociaal kader voor de veranderingen door de nieuwe Wet ambulancezorg.

Op 13 september 2010 wordt dit onderwerp besproken in het veiligheidsbestuur. Op 22 september staat het voorstel van het college op de agenda van de Raadcommissie Zorg. Daarna volgen de onderhandelingen met het VZA over de toekomstige organisatie. In december volgt tenslotte het definitieve besluit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.