Bijgewerkt: 3 december 2022

Nieuwe plannen voor een golfbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-01-2009

Nader advies prof. mr. N.S.J. Koeman wijst uit dat dit plan binnen de bestemming past.

B en W hebben Koeman om nader advies gevraagd over een recent nieuw ingediend golfbaanplan op hoofdlijnen. Zijn conclusie is dat dit binnen het bestaande bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder past. Vervolgens heeft de initiatiefnemer, de heer Loogman vergunningen aangevraagd die betrekking hebben op diverse aspecten in zijn nieuwe plan.

Het nieuwe plan voor de golfbaan voldoet aan de volgende kenmerken:

-Realisering van het clubhuis is gebonden aan de beperking tot het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van bestaande verbouwing.

-De situering en vormgeving van de 28 afslagplaatsen tast het open en groene karakter van de polder zo min mogelijk aan.

-Verlichting ten behoeve van de driving range wordt vergaand beperkt. Het aantal parkeerplaatsen sluit aan bij de nieuwe bescheiden opzet.

-Daarnaast vindt de ontsluiting plaats via de bestaande weg vanaf de Amsteldijk Zuid.

-Als extra waarborg willen B en W in de contracten voor grond die de initiatiefnemer pacht van de gemeente voor de aanleg van de golfbaan voorwaarden opnemen over de beperking van de verlichting.

Golfbal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een golfbal in het gras


Vorig jaar vroegen B en W advies aan prof. mr. N.S.J. Koeman, een autoriteit op het gebied van het recht van de ruimtelijke ordening in Nederland over het toenmalige golfbaanplan van de heer Loogman. Op basis van dit advies hebben B en W in augustus 2008 geconcludeerd dat een bescheiden golfbaan past binnen het bestaande bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder.

Onlangs heeft de heer Loogman, naar aanleiding van deze conclusie van het Amstelveens college, een nieuw plan voor een golfbaan ingediend. B en W hebben Koeman voor de tweede keer om zijn mening gevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over alle onderdelen van het nieuwe plan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.