Bijgewerkt: 25 mei 2024

Nieuwe plannen voor gebied Aemstelle

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-06-2011

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben nieuwe bouwplannen voor het gebied Aemstelle aan Amsterdamseweg 441. Plannen die dateren uit 2006 – voor een flink aantal levensloopbestendige huurwoningen - bleken de afgelopen jaren in de praktijk niet haalbaar. N

u heeft het college van B en W een nieuw plan voor een beperkt aantal koopwoningen met tuin. Bedoeling is dat hier aan de voorzijde een rijtje woningen komt en dat achter nog enkele woningen mogelijk worden gemaakt.

Aemstelle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De Aemstelle in 2003 aan de Amsterdamseweg 441. Na de sloop van het gebouw in 2005, staat het terrein leeg


Omdat deze plannen beperkter zijn dan de oorspronkelijke plannen is inmiddels een minder ‘zware’ procedure nodig om de plannen mogelijk te maken.

Het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West.

Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): “De plannen zijn nu om vooral een woongebied te maken, dat mooi is en ook goed past in de omgeving en voldoende parkeerruimte heeft. Daar hebben zowel toekomstige bewoners als omwonenden baat bij.”

Vervolgens is het voornemen om het bouwterrein via inschrijving op de markt te brengen. De raad besluit naar verwachting op 13 juli 2011 over de nieuwe plannen, na behandeling in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur, op 28 juni 2011.

Volgens de planning kan de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan, met de gebruikelijke inspraakmogelijkheden snel starten. Het college van B en W stelt vervolgens het wijzigingsplan vast, na consultatie van de omwonenden en belanghebbenden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.