Bijgewerkt: 1 augustus 2021

Nieuwe predikant van de Immanuelkerk bevestigd

Nieuws -> Kerk

Bron: Amstelveenweb
01-10-2009


Op zondagmiddag 27 september 2009 werd ds. Cor-Jan van Rhijn oud-gemeentelid van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wormer bevestigd, als de nieuwe predikant van de Immanuelkerk aan de De Ruyschlaan 147 in Amstelveen.

Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Immanuelkerk is helemaal vol met de leden van de gemeente. In de laatste rij zit Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen. Gemeenteleden, familie en genodigden waren aanwezig, om getuige te zijn van deze blijde dienst. Een nieuwe predikant ontvangen is dan ook een feestelijk gebeuren.


Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

ds. Cor-Jan van Rhijn (l) wordt begeleid en in zijn ambt bevestigd tijdens de intrededienst door emerituspredikant ds. Frans van Deursen, uit Barneveld in de gereformeerde Immanuelkerk


De bevestigingspreek was aan de hand van een tekst uit 1 Timoteus 4,15-16. Na de beantwoording van de vragen ontving de nieuwe predikant de zegen door middel van handoplegging.


De kerk zat stampvol met mensen, maar ondanks, dat de intrededienst vrij lang duurde, bleef iedereen in de kerkbanken zitten, want een nieuwe predikant had de kerk al een tijdje hard nodig en de mensen waren benieuwd naar de nieuwe dominee.


Sinds dominee Jaap Dekker in november 2008 vertrokken was naar Enschede is de Immanuelkerk vacant geweest. De gemeente is blij en dankbaar dat zij nu weer een predikant heeft.

Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mensen in de kerk volgen de intrededienst


Immanuelkerk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

ds. Cor-Jan van Rhijn de nieuwe predikant van de Immanuelkerk kan met zijn werk in Amstelveen beginnen


De nieuwe predikant; Van Rhijn liet zich van zijn beste kant zien (‘Een kleine jongen in een grote stad, zo voelt het een beetje’, was de openingszin uit de verkondiging van de nieuwe predikant).


Van Rhijn studeerde van 1997-2003 theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, hoofdvak vergelijkende godsdienstwetenschap, bijvak cultuurfilosofie. Hij studeerde daar af op een scriptie met als onderwerp een vergelijking van de mystiek van het Hindoeïsme met de mystiek van het middeleeuwse christendom.

Vervolgens studeerde hij aan de Theologische Universiteit van de Christelijke gereformeerde kerken in Apeldoorn. Hoofdvak diaconiologie, bijvak Oude Testament. Op 2 december 2008 studeerde hij af op een scriptie met als onderwerp de gezagscrisis in de moderne homiletiek (predikkunde).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.