Bijgewerkt: 15 juni 2024

Nieuwe president directeur Schiphol Group

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
30-05-2008

Jos Nijhuis opvolger Gerlach Cerfontaine

De heer Jos Nijhuis RA (50) is door de Raad van Commissarissen van Schiphol Group per 1 januari 2009 benoemd tot President-directeur en Chief Executive Officer van Schiphol Group. Hij volgt Gerlach Cerfontaine op die, na ruim 10 jaar leiding te hebben gegeven, op die datum zal terugtreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Jos Nijhuis is sinds 2002 bestuursvoorzitter van Price Waterhouse Coopers en zou vanwege het bereiken van de maximale bestuursperiode op 31 december 2008 terugtreden. Hij is tevens lid van het Executive Committee van de Europese PwC organisatie. Daarvoor heeft hij diverse bestuurlijke rollen binnen de Nederlandse, Europese en Global organisatie vervuld.

Hij heeft als accountant en adviseur voor diverse ondernemingen gewerkt in uiteenlopende marktsectoren. Van 2005 tot en met 2007 was hij voorzitter van het Ambassadeursnetwerk dat zich richt op het vergroten van de diversiteit in topfuncties. Ook was hij lid van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Commissie Wijffels). Hij is nu o.a. voorzitter van de Stichting Water Right, bestuurder van de Stichting Common Purpose en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Kids Moving the World.

De heer Jan Kalff, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Commissarissen zijn verheugd in de heer Jos Nijhuis een uitstekende nieuwe President-directeur gevonden te hebben, die na het aftreden van de heer Gerlach Cerfontaine, zowel de bedrijfseconomische kant van Schiphol onder zijn hoede kan nemen, als een open oog heeft voor de maatschappelijke aspecten van onze nationale luchthaven."

De heer Gerlach Cerfontaine, President-directeur en Chief Executive Officer:

"Jos Nijhuis is de ideale opvolger om Schiphol verder te leiden in de komende periode met moeilijke marktomstandigheden waarbij publiek-private samenwerking noodzakelijker is dan ooit."

Jos Nijhuis treedt al op 1 oktober 2008 toe tot de directie van Schiphol Group voor een inwerkperiode van 3 maanden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.