Bijgewerkt: 26 februari 2024

Nieuwe regels ter bescherming van kwetsbare weggebruikers

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
13-07-2019

Elektrische en hybride auto's zijn veel stiller op de weg dan de auto's met een verbrandingsmotor. Hoewel dit gunstig is voor het milieu, kan het ook gevaarlijk zijn voor de weggebruikers, met name voor slechtzienden of fietsers, omdat zij de auto's niet altijd horen naderen, aanwezig zijn of vertrekken. Om dit probleem te verhelpen, is in een nieuwe gedelegeerde verordening (EU) 2017/1576 van de Commissie bepaald dat alle nieuwe types elektrische en hybride auto's met ingang van 1 juli 2019 moeten worden uitgerust met een nieuwe veiligheidsvoorziening, het akoestische waarschuwingssysteem voor voertuigen (Acoustic Vehicle Alerting system = AVAS).

Het systeem zal automatisch een geluid genereren vanaf het begin van de auto tot een snelheid van ongeveer 20 km/u en tijdens het achteruitrijden. Het geluids-uitstralende apparaat zal vanaf 1 juli 2021 verplicht zijn in alle nieuwe e-auto's. De nieuwe e-auto's zullen worden uitgerust met een geluids-uitstralingsapparaat. Dezelfde regeling voorziet in alle technische en administratieve vereisten die nodig zijn voor de typegoedkeuring van hybride elektrische en zuiver elektrische voertuigen met betrekking tot het geluid dat ze uitstoten. De AVAS-voorschriften in de EU-wetgeving zijn in overeenstemming met de werkzaamheden die in het kader van de VN/ECE met de actieve deelname van de Europese Commissie zijn ontwikkeld.



De afgelopen jaren heeft de EU een reeks verplichte maatregelen ingevoerd die hebben bijgedragen tot een vermindering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Deze maatregelen omvatten elektronische stabiliteitscontrolesystemen op alle voertuigen, alsook geavanceerde noodremsystemen en waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook op vrachtwagens en bussen.

In 2017 is de Commissie een openbare raadpleging gestart om de standpunten van de belanghebbenden over mogelijke verbeteringen van de huidige veiligheidsmaatregelen voor voertuigen te verzamelen. In mei 2018 heeft de Commissie vervolgens een herziening voorgesteld van de algemene veiligheidsregelgeving en de verordening inzake de veiligheid van voetgangers, in het kader van de derde reeks maatregelen "Europa in beweging". De herziene verordening inzake algemene veiligheid gaat hand in hand met een efficiënt veiligheidsbeheer van de weginfrastructuur, waarvoor het voorstel van de Commissie in maart 2019 werd goedgekeurd.

De Commissie heeft ook een mededeling over gekoppelde en geautomatiseerde mobiliteit gepresenteerd om van Europa een wereldleider te maken op het gebied van autonome en veilige mobiliteitssystemen. Als eerste resultaat voor gekoppelde mobiliteit had de Commissie nieuwe regels vastgesteld die de invoering van intelligente vervoerssystemen voor coöperatief vervoer (Cooperative Intelligent Transport Systems = CITS) op de Europese wegen moeten versnellen. Dankzij C-ITS kunnen voertuigen met elkaar, met de weginfrastructuur en met andere weggebruikers 'praten' - bijvoorbeeld over gevaarlijke situaties, wegwerkzaamheden en de timing van verkeerslichten - waardoor het wegvervoer veiliger, schoner en efficiënter wordt.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.