Bijgewerkt: 8 december 2023

Nieuwe regels voor het leerlingenvervoer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-03-2015

Landelijk is de wetgeving met betrekking tot het leerlingenvervoer gewijzigd. Als gevolg daarvan heeft het college van B en W van Amstelveen een nieuwe verordening opgesteld. Deze zal op 15 april door de gemeenteraad worden behandeld. De verwachting is dat definitieve besluitvorming op 29 april 2015 kan plaatsvinden.

Een van de consequenties van de nieuwe wetgeving is, dat kinderen die na de zomer voor het eerst naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, niet langer een vergoeding ontvangen voor het openbaar vervoer. Voor kinderen die nu wel recht hebben op een vergoeding heeft het college van B en W in de nieuwe verordening een overgangsregeling opgenomen. Hierin is bepaald, dat voor leerlingen die al een vergoeding ontvingen in het schooljaar 2014/2015 de vergoeding beschikbaar blijft tot het moment, dat zij hun school voor voortgezet speciaal onderwijs verlaten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Jeugd


Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Jeugd: “Vanuit Den Haag is er nieuwe wetgeving opgesteld voor het leerlingenvervoer, waar ook wij ons aan moeten houden. Eén van de nadelige aspecten van deze nieuwe wetgeving is het vervallen van de vergoeding voor openbaar vervoer voor kinderen die zelfstandig naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan. In ons voorstel aan de gemeenteraad is gelukkig een overgangsregeling opgenomen, waardoor we deze vergoeding voor de huidige groep leerlingen in stand kunnen houden.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.