Bijgewerkt: 29 februari 2024

Nieuwe subsidieregeling in Amstelveen beschikbaar tegen woninginbraken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-04-2015

De gemeente Amstelveen streeft naar een verlaging van het aantal woninginbraken. De gemeente ondersteunt inwoners die zelf maatregelen treffen om hun woning beter te beveiligen. Daartoe heeft de gemeente Amstelveen een subsidieregeling ingesteld.

Inwoners kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling bij de aanschaf van inbraakwerende materialen die zijn goedgekeurd volgens het Politiekeurmerk veilig Wonen (PKVW). De omvang van de subsidieregeling is voor 2015 bepaald op € 30.000.

Wat houdt de regeling in?

De regeling omvat 2 soorten subsidies.

1. Subsidie van maximaal € 500,- voor het volledig beveiligen van de woning conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

2. Subsidie van maximaal € 300,-- voor de aanschaf van hang- en sluitwerk, dat is goedgekeurd voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Hoe het werkt

U wilt uw woning beter beveiligen. Daarbij kunt u er voor kiezen om uw woning volledig te beveiligen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. U kunt er ook voor kiezen om alleen PKVW-gecertificeerd hang- en sluitwerk aan te brengen. Meer informatie over het PKVW vindt u op www.politiekeurmerk.nl. De gemeente Amstelveen heeft vier leveranciers geselecteerd die deelnemen aan deze subsidieregeling. De deelnemende leveranciers zijn PKVW-gecertificeerd.

Zij kunnen u adviseren over de beveiligingsmaatregelen die het best passen bij uw situatie. Nadat u heeft bepaald welke inbraakwerende maatregelen u wilt treffen kan de leverancier de hoogte van het subsidiebedrag berekenen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de aankoopfactuur. Door ondertekening van het subsidieaanvraagformulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidieregeling.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb - 2015)

Een anti inbraakstrip bestaat uit twee op deur en kozijn gemonteerde delen, die bij sluiting in elkaar haken. Hierdoor kan er aan de slotzijde niet zomaar een breekijzer, of schroevendraaier geforceerd worden


Voorwaarden

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten

a. met een maximum van € 300,-- bij de aanschaf van hang- en sluitwerk, dat gecertificeerd is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen

b. met een maximum van € 500,-- voor een woning die beveiligd is conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen (niveau certificaat Beveiligde Woning)

De subsidie wordt verleend over de aanschafprijs exclusief BTW

Er kan slechts gebruik worden gemaakt van één van de hiervoor in artikel 1. genoemde subsidiemogelijkheden  • Aanvrager staat ingeschreven in de gemeente Amstelveen

  • De woning, waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gelegen in de gemeente Amstelveen

  • De subsidie geldt alleen de aanschaf van PKVW-gecertificeerd materiaal. Overige kosten, waaronder advies-, arbeids- en voorrijkosten vallen niet onder deze subsidieregeling

  • Per woning kan eenmalig subsidie worden aangevraagd

  • Per aanvrager kan eenmalig subsidie worden verstrekt

  • De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2015

  • De totale omvang van deze subsidieregeling bedraagt €30.000. Subsidie worden verstrekt zolang de regeling niet is uitgeput

  • De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende bedrijven:a. Probin Aalsmeer www.inbraakpreventieamstelveen.nl

b. Klarenbeek Bouw & Doe-het-zelf www.klarenbeek.eu

c. Van Leeuwen’s Bouwbedrijf www.vanleeuwensbouwbedrijf.nl

d. Hogerwerf & Meyer www.hogerwerfmeyer.nl

De gemeente houdt zich het recht voor de subsidievoorwaarden eenzijdig aan te passen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.