Bijgewerkt: 8 december 2021

Nieuwe subsidieregeling scholing gemeenteraadsleden

Nieuws -> Overheid

Bron: Min BZK
14-06-2009

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de vorming en scholing van gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden. Er is 400.000 euro per jaar beschikbaar. Zowel landelijke als plaatselijke politieke partijen en hun scholingsinstituten kunnen voor de subsidie in aanmerking komen.

Raadzaal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen, waar de 35 raadsleden en het college van burgemeester en wethouders regelmatig vergaderen


Met de subsidieregeling geeft de minister uitvoering aan het amendement van Tweede Kamerlid Eddy Bilder (CDA) van vorig jaar. De subsidie van 400.000 euro wordt verdeeld tussen de politieke partijen die een aanvraag indienen, naar evenredigheid van het aantal gemeenteraadsleden van die partijen.

Het geld kan gebruikt worden voor scholingsactiviteiten van de partij, de bestuurdersvereniging of het eigen scholingsinstituut, maar ook voor cursussen van andere opleidingsinstituten of koepelorganisaties van partijen. De subsidie voor dit jaar kan nog tot 1 augustus 2009 aangevraagd worden bij het Ministerie van BZK.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 juni 2009 (jaargang 2009, nummer 100).

Externe link: Gemeenteraad van AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.