Bijgewerkt: 3 maart 2024

Nieuwe verkeerlesmethode voor middelbare scholieren

Nieuws -> Informatief

Bron: Stadsregio Amsterdam
18-10-2010

Vanmiddag 18 oktober 2010 om 13.45 uur geven wethouder Verkeer van Purmerend, Hans Krieger en directeur Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, Frans Sleebos het startsein voor lesmethode Case 101; crash investigation.

Het is de eerste verkeersmethode voor middelbaar onderwijs waar scholieren actief bezig zijn met het analyseren en bepreken van de oorzaken van een verkeersongeval. Drieëntwintig leerlingen van klas M2c van de Nelson Mandelaschool in Purmerend mogen dan als eersten aan de gang met de nieuwe verkeersmethode.

Schoolbegeleiding Zaantreek Waterland, TU Delft (industrieel ontwerpen) en Stadsregio Amsterdam werkten samen om Case 101 te ontwikkelen. Kennis over het puberbrein en dus de manier waarop jongeren leren en hun gedrag willen aanpassen diende als basis voor het ontwikkelen van deze nieuwe verkeerslesmethode. Hieruit kwam naar voren dat vooral veel zelf ervaren, onderzoeken en zelf met oplossingen komen de beste resultaten opleverden. Door bovendien in groepjes te werken leren de jongeren van en met elkaar.

Doordat scholieren in de huid van de recherche kruipen met Case 101, maken opgedane ervaringen diepe indruk op de jongeren. Bewustwording voor het verkeer wordt zo sterker vergroot dan bij alleen het uit het hoofd leren van feiten en regels. De nieuwe lesmethode start met het reconstrueren van een ongeval zonder dat aanleidingen of oorzaken duidelijk zijn. In 'rechercheteams' gaan leerlingen op onderzoek uit om de ware toedracht van het ongeval te achterhalen.

Case 101


Voor dit project wordt op het schoolplein een kruispunt nagebouwd waar enkele bewijsstukken zijn te vinden, zoals een fiets, een kapotte autolamp en oordopjes van een mp3-speler. De leerlingen onderzoeken hier onder andere de bewijsstukken, analyseren de verkeerssituatie en doen voertuigonderzoek.

Verkeersonveiligheid van jongeren in het verkeer is nog steeds groot. Vooral in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zijn jongeren tussen 12-15 jaar vaak betrokken bij een verkeersongeval. Bovendien gebruiken veel jongeren tijdens het lopen en fietsen moderne middelen zoals iPod, mobieltjes en mp3.

Onderzoek wijst uit dat door deze afleiding het ongevalrisico altijd wordt verhoogd. In de afgelopen vijf jaren vielen er 6 doden en 620 gewonden van 12 t/m 15 jaar in de 16 stadsregiogemeenten. Landelijk kwamen er in 2009 totaal 24 kinderen en jongeren van  0-14 in het verkeer om het leven. Het aantal gewonden in deze leeftijdcategorie komt landelijk naar schatting neer op ongeveer 2150.

Verkeersonveiligheid van jongeren kan worden gereduceerd door bijvoorbeeld de houding van leerlingen in het verkeer te beïnvloeden door middel van voorlichting en educatie. Stadsregio Amsterdam streeft er met gemeenten en schoolbegeleiding daarom naar zo goed mogelijk verkeersonderwijs aan te bieden aan jongeren in het Voortgezet Onderwijs. Het lesprogramma van Case 101 past goed in het totale aanbod aan verkeerseducatie voor het Voortgezet Onderwijs.

Deze wordt door de Stadsregio Amsterdam aan alle scholen in haar 16 gemeenten aangeboden. Scholen buiten de regio kunnen hiervoor de schoolbegeleidingsdienst in hun gebied benaderen. Voor een impressie van de lesmethode staat er een filmpje op YouTube.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.