Bijgewerkt: 1 februari 2023

Nieuwe vermogenscijfers bekend van CBS tussen 2007-2015

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
12-09-2017

Op 1 januari 2015 telde Nederland 106.000 huishoudens met een vermogen van één miljoen euro of meer. Van de werkzame hoofdkostwinners uit miljonairshuishoudens is 80 % werkzaam als zelfstandige. Werkzame miljonairs zijn vooral actief in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienstverlening. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe vermogenscijfers over de periode 2007–2015. Het onderzoek naar miljonairshuishoudens is uitgevoerd op verzoek van Van Lanschot Bankiers.

De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn niet meegenomen in het vermogen. Ongeveer twee derde van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens had in 2015 werk als voornaamste inkomensbron. De anderen waren voor het overgrote deel met pensioen. Bijna 80 % van de werkzame miljonairs is als zelfstandige actief. Bijna de helft is directeur-grootaandeelhouder en iets minder dan een derde is zelfstandig ondernemer. Van de hoofdkostwinners van niet-miljonairshuishoudens die werk hebben als voornaamste inkomensbron is 15 % zelfstandige.Veel miljonairs in melkveebedrijven. De meeste werkzame miljonairs zijn te vinden in de landbouw, financiële dienstverlening, handel, specialistische zakelijke diensten en in de zorg. De landbouw kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandig ondernemers, die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond. Werkzame miljonairs in de landbouw, bosbouw en visserij zijn voor ongeveer de helft actief in melkveebedrijven en voor een kwart in bedrijven die granen, of groenten telen. Van de miljonairs die in de financiële dienstverlening werkzaam zijn, is twee derde actief in, of via een financiële holding, veelal als directeur-grootaandeelhouder. Miljonairs in de zorg zijn relatief vaak werkzaam in specialisten- en tandartspraktijken. Tot slot zijn werkzame miljonairs in de specialistische zakelijke dienstverlening actief in bijvoorbeeld organisatieadviesbureaus en advocatenkantoren.

40 % van bezittingen miljonairs is aanmerkelijk belang. Vanwege het grote aandeel zelfstandigen onder miljonairs, bestaat bijna de helft van het totale bezit van miljonairs uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Daarnaast bestaat 13 % van hun bezit uit bank- en spaartegoeden. Bij niet-miljonairs ligt de verhouding juist andersom: ruim de helft van hun bezit bestaat uit bank- en spaartegoeden en 12 % uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Gemiddeld heeft een miljonairshuishouden 423.000 euro aan spaartegoeden, tegenover 33.000 euro bij een niet-miljonairshuishouden.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Het aandeel van miljonairs in Amstelveen was 2,1% van de bevolking in 2015


Naarmate een miljonairshuishouden meer vermogen heeft, neemt het aandeel aanmerkelijk belang toe. Onder huishoudens met een vermogen van ten minste 10 miljoen euro vormt het aanmerkelijk belang 64 %  van het bezit, bij miljonairs met een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro is dat 22 %. Dit komt omdat er in de hogere vermogensklassen relatief veel directeur-grootaandeelhouders zitten. Hun bezittingen bestaan voor een groot deel uit aanmerkelijk belang. Het aandeel van de andere vormen van bezit (bank- en spaartegoeden, effecten, onroerend goed buiten de eigen woning, ondernemingsvermogen en overige bezittingen) neemt af als het vermogen toeneemt.

In de gemeenten Laren, Blaricum en Bloemendaal woonden in 2015 relatief de meeste miljonairs: 1 op de 10 inwoners is miljonair. Van de inwoners van de gemeente Kerkrade was 0,3 procent miljonair. Het aandeel van miljonairs in Amstelveen was 2,1% van de bevolking (cijfers 2015). Op 1 juli 2017 telde het CBS 89.570 bewoners in de gemeente Amstelveen. In januari 2016 was de stand 88.602, dus het verschil in de mutaties van de bevolkingscijfers schommelt tussen de 8-900 personen per jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.