Bijgewerkt: 3 december 2022

Nieuwe voorzitter Seniorenraad Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
15-01-2009

Op woensdagmiddag 14 januari 2009 nam de heer Niek Heizenberg afscheid als voorzitter van de Seniorenraad Amstelveen. Penningmeester mevrouw Heidi van der Veen stopte ook met haar werkzaamheden bij de participatiegroep na jarenlang werk.

De nieuwe voorzitter, de heer Pim Golta is aangetreden en de nieuwe penningmeester is de heer Theo van Emmerik geworden.

Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De heer Heizenberg tijdens zijn afscheidstoespraak


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

In de raadzaal luisteren de leden van de Seniorenraad, burgemeester Jan van Zanen, wethouder sociale voorzieningen Jan-Willem Groot (CDA) en belangstellenden naar de toespraak


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Pim Golta de nieuwe voorzitter van de Seniorenraad Amstelveen


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Penningmeester Heidi van der Veen hield ook een korte toespraak


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen nam afscheid van de aftredende voorzitter


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezigen luisteren naar de toespraken


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Mevrouw van der Veen ontvangt van de burgemeester een gemeentelijke onderscheiding, de bronzen legpenning


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

(Vlnr) Commissielid Henk Fokkink (Ouderencombinatie Amstelveen), lid van de seniorenraad; Thomas van de Wetering en raadslid voor GroenLinks, Dorien Mijksenaar waren ook aanwezig


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Niek Heizenberg wordt opgeroepen door de burgemeester, om ook de bronzen legpenning in ontvangst te nemen


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen overhandigt de legpenning aan Niek Heizenberg


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De oud NCRV journalist en de afgetreden voorzitter van de Seniorenraad Amstelveen, Niek Heizenberg verlaat de raadzaal


Seniorenraad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De bronzen legpenning van Heidi van der Veen


Seniorenraad?

Een seniorenraad behartigt de belangen van ouderen. De raad heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven richting gemeente en instellingen als het gaat over het ouderenbeleid. Daarmee fungeert de seniorenraad als overlegplatform van ouderenorganisaties met de officiële instanties. Er wordt overlegd over huisvesting, zorgvoorzieningen, vervoer, dagopvang, activiteiten, veiligheid in de woning, subsidies en financiële voorzieningen en voorlichting.

De Seniorenraad van Amstelveen stelt zich ten doel in alle gevallen waarin het gemeentelijk beleid de belangen van oudere Amstelveners raakt, deel te nemen aan het overleg over de voorbereiding van dat beleid en tevens als aanspreekpunt te fungeren bij de vaststelling en uitvoering ervan. De Seniorenraad ziet voorts voor zichzelf een signaleringsfunctie weggelegd in alle gemeentelijke zaken die oudere Amstelveners betreffen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.