Bijgewerkt: 13 juli 2024

Nieuwe voorzitter van het Sociaal Steunpunt Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Sociaal Steunpunt Amstelveen
18-02-2023

Willem Loonen is toegetreden tot het bestuur van het Sociaal Steunpunt Amstelveen. De laatste jaren is het bezoek aan onze spreekuren als gevolg van de coronacrisis en diverse andere ontwikkelingen teruggelopen en dat willen we nieuw leven inblazen.

Uit het rapport van de rekenkamer naar het minimabeleid in Amstelveen komt naar voren dat de informatie over de minimaregelingen niet altijd duidelijk is en er verbeteringen mogelijk zijn. Lang niet alle minima maken gebruik van de regelingen en de formulieren zijn lastig in te vullen. Deze conclusies bieden een mooie uitdaging voor ons; meer Amstelveners helpen om hun weg te vinden in het woud van sociale voorzieningen en verzekeringen.

Foto Amstelveen
(Foto Willem Loonen - 2023)

Willem Loonen voorzitter van de stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen

Dat willen we o.a. bereiken door een meer vraaggerichte en doelgerichte inzet van onze middelen en meer samenwerken met partners in de zorgketen. Omdat er bij minima veel onbekendheid is met gemeentelijke regelingen willen wij onze klanten, naast hulp bij aanvragen bij de SVB, UWV e.d., ook daadwerkelijk begeleiden bij hun afspraken bij de gemeente. Natuurlijk vraagt dat het nodige, maar we hebben er vertrouwen in dat het ons samen gaat lukken.

Willem Loonen heeft op een paar onderbrekingen voor studie en werk na, vrijwel zijn hele leven in Amstelveen gewoond en affiniteit met de missie van de Sociaal Steunpunt Amstelveen. Dat is terug te voeren op zijn studie, werk en kernwaarden. 'Ik haal mijn energie uit het geven van steun en informatie aan mensen die het moeilijk hebben zodat zij keuzen kunnen maken die bijdragen aan hun empowerment (zelfstandig beslissen).' De meeste functies die hij vervuld heeft, hadden naast een bedrijfskundige een belangrijke sociale component. Zo heeft hij onder andere gewerkt de Nederlandse Invaliden Sportbond en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Daarnaast heeft hij ook de nodige bestuurlijke ervaring bij onder andere het Rode Kruis, de Kunstuitleen en een sociaal werkbedrijf.

Het Sociaal Steunpunt houdt iedere dinsdag gratis spreekuur tussen 10:00 en 12:00 in het wijkcentrum de Bolder en is ook te bereiken onder nummer 06 82 08 24 44 of per email, sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.comAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.