Bijgewerkt: 24 februari 2024

Nieuwe website Vrienden van de Urbanuskerk in Nes

Nieuws -> Kerk

Bron: Stichting Vrienden van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
17-04-2013

Joop Quint, secretaris van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel heeft ons er op attent gemaakt, dat de Vrienden van de Urbanuskerk de afgelopen tijd hard hebben gewerkt aan een nieuwe website.

Foto Amstelveen
(Bron S.V. Urbanuskerk - 2013)

Screenshot van de header van de nieuwe website van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel


Vindt u het belangrijk, dat ons cultureel erfgoed bewaard blijft? Draagt u het voortbestaan van de St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel (een Rijksmonument) een warm hart toe? Hiervoor is de “Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel” in het leven geroepen. Meer informatie over het ontstaan van de stichting, haar werkzaamheden in het verleden en de huidige stand van zaken, kunt u op deze website vinden.


Grotere kaart weergeven De St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

De doelstelling van de stichting betrof destijds de instandhouding en restauratie van de Urbanuskerk. Alles wat in de ruimste zin zijdelings, of rechtstreeks van dit doel kon worden bevorderd, behoorde tot de mogelijkheden.

De werkzaamheden van de stichting vonden plaats onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur van de parochie. Met veel succes heeft de stichting destijds een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een nieuwe fundering voor de kerk. In een later stadium heeft de stichting zich nog ingezet voor de restauratie van de glas-in-loodramen en als laatste voor de restauratie van het Adema-orgel dat in 2007 gereed kwam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het orgel in deze kerk werd in 1893 gebouwd door de Amsterdamse orgelmakers Petrus Josephus Adema & Zoon


Het is daarna stil geworden rond de stichting tot medio 2010. Het belang van de stichting is nog steeds actueel en dat is zeker het geval, omdat onderhoud en restauratie een voortdurende aandacht vragen om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in goede staat te houden voor nu en de toekomst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het klavier van het Adema orgel


De restauratieadviezen die tweejaarlijks door de Monumentenwacht worden uitgebracht zijn van dien aard, dat het kerkbestuur net als in de jaren 90 voor een grote uitdaging staat financiën bijeen te brengen voor de broodnodige restauraties. Wij als stichting willen ons daarvoor met alle mogelijke middelen inzetten.


Bekijk nog meer foto's van de St Urbanuskerk
.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.