Bijgewerkt: 25 juni 2024

Nieuwe woningbouwlocaties in regio Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Rijksoverheid
02-04-2016

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Blok voor Wonen en Rijksdienst hebben overeenstemming bereikt met de regio Schiphol over nieuwe woningbouwlocaties. Zo zal de bouw van deze woningen in de nabije toekomst samenhangen met de ontwikkeling van de nieuwe routestructuur van Schiphol. Dit moet ervoor zorgen dat woningbouw mogelijk blijft en de groei van de belangrijke economische mainportfunctie van Schiphol niet wordt beperkt. De ministerraad heeft met deze afspraken ingestemd.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Sharon Dijksma (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Daarnaast heeft het kabinet besloten dat in het gebied dat dicht tegen de start en landingsbanen van Schiphol aanligt (LIB4) woningbouw beperkt blijft vanwege de geluidsoverlast en veiligheidsregels. In de zone daarbuiten (20Ke) mogen gemeenten nu bijbouwen mits dit enkel binnen bestaand stedelijk gebied gebeurt. Ook kunnen hiermee leegstaande panden, zoals kantoren, die nog geen woonfunctie hebben getransformeerd worden in woningen om de leefbaarheid te verhogen en om aan de vraag naar woningen te voldoen. Gemeenten moeten bij het bepalen van locaties rekening houden met het informeren van bewoners, de aanwezigheid van vliegroutes en het middellange termijntraject, waarbij de nieuwe geluidscontouren en routes worden vastgesteld.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Beperkingen geluid en veiligheid rond het luchthavengebied van Schiphol


De regels voor de LIB4 en de 20Ke gebieden worden juridisch vastgelegd in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol. De middellange termijnaanpak 'wonen-vliegen' en de nieuwe geluidscontouren en routes in relatie tot woningbouw in de toekomst worden meegenomen in het traject waarin wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van het nieuwe normen en handhavingstelsel. Hierbij zal advies gevraagd worden aan de Omgevingsraad Schiphol.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.