Bijgewerkt: 5 februari 2023

Nieuwe woonruimteverdeelsysteem van sociale huur ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-01-2023

Op 16 januari 2023 treedt het nieuwe woonruimteverdeelsysteem voor de sociale huur in werking voor de gehele regio (BO-RAP-regio=Bestuurlijk Overleg Regionaal ActiePlan-regio). Om hier goed op voorbereid te zijn, is de Huisvestingsverordening Amstelveen in september 2021 en juni 2022 aangepast. Op dit moment gelden de oude regels uit het woonruimteverdeelsysteem nog.

Het college heeft van de gemeenteraad de bevoegdheid gekregen om de regels voor het nieuwe woonruimteverdeelsysteem op een nader te bepalen moment te activeren (Artikel 5.3 en artikel 5.4 van de Huisvestingsverordening). Dit is ook het moment om een aanvulling te maken op de uitvoeringsregels ten behoeve van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen

In de BO-R.AP zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de regels waarop sociale huurwoningen worden toegekend. In 2020 is door alle gemeenten besloten om een nieuwe manier van toewijzen uit te werken. Op dit moment bouwen personen die zich hebben ingeschreven bij WoningNet punten op, op basis van hun inschrijfduur (één punt er maand vanaf moment van inschrijving). In het nieuwe woonruimteverdeelsysteem zijn er meerdere mogelijkheden om punten op te bouwen. Het doel is om personen die de woningen het hardst nodig hebben meer kans te geven op een sociale huurwoning.In het nieuwe systeem zijn er drie manieren om punten te verdienen:

1. wachtpunten: opbouw één punt per jaar, bij deel van een jaar naar rato berekend. Er geldt geen maximum aantal punten;

2. zoekpunten: opbouw van één punt per kalendermaand als er vier keer op een woning wordt gereageerd, met een maximum van dertig punten. Een woningzoekende kan deze punten ook weer verliezen door een periode niet te reageren.

3. situatiepunten: opbouw één punt per verstreken maand vanaf de datum toekenning verklaring, met een maximum van 12 punten. Deze punten zijn maximaal drie jaar geldig, tenzij er verlenging is toegekend.

De afgelopen twee jaar zijn gebruikt om de nieuwe systematiek nader uit te werken en Woningnet daarop aan te passen. Het nu voorliggende besluit is het sluitstuk van de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. In 2023 worden de uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022 verder geactualiseerd. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Het regionale projectteam van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is in september 2022 gestart met een uitgebreide communicatiecampagne om personen te informeren over de wijzigingen in het woonruimteverdeelsysteem. Vanaf 16 januari 2023 kunnen Amstelveners een afspraak maken met Stichting !Woon als zij hulp nodig hebben met het zoeken naar een woning in het nieuwe WoningNet. Afhankelijk van het aantal hulpvragen kan er worden op- of afgeschaald. Lees ook:  Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2023 (pdf 32 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.